Là sinh viên, bạn đã bao giờ chưa từng đi học muộn?

Và hành động đi học muộn bị các giảng viên cho là thiếu tôn trọng họ cũng như các bạn khác trong lớp. Nó thực sự khiến họ vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, có rất nhiều giảng viên đã vô cùng nghiêm khắc với sinh viên trong vấn đề kỳ luật này.

Giáo sư phạt sinh viên viết tay 1000 biểu tượng cảm xúc vì đi học muộn Giáo sư phạt sinh viên viết tay 1000 biểu tượng cảm xúc vì đi học muộn

Tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử Thành Đô (Trung Quốc), một giáo sư đã nghĩ ra hình phạt dành cho các sinh viên vừa hài hước lại không kém phần “đáng sợ”.

Ông đã yêu cầu tất cả nhứng sinh viên đi học muộn phải tự tay viết ra 1000 biểu tượng cảm xúc như trên mạng xã hội. Tuyệt nhiên, những biểu tượng đó không được trùng nhau.

 Các sinh viên cặm cui chịu hình phạt Các sinh viên cặm cui chịu hình phạt
 Các biểu tượng ngoằn nghoèo Các biểu tượng ngoằn nghoèo

Các hình ảnh về hình phạt này nhanh chóng được các sinh viên chụp ảnh lại rồi đưa lên mạng. Một số người chê cười cho các sinh viên đi học muộn và ủng hộ hình phạt của vị giáo sư này. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng hình phạt này là hết sức quá đáng, vô lý và vô nghĩa.

Trước đây, một giảng viên cũng đã từng phạt sinh viên viết tay chữ Biang 1000 lần, một chữ Hán mà các sinh viên phải “tốn khá nhiều mực để vẽ”. Đây chẳng phải cũng là một hình phạt nghiêm minh sao?

 Nhiều người cho rằng hình phạt này vừa hài hước vừa nghiêm minh Nhiều người cho rằng hình phạt này vừa hài hước vừa nghiêm minh
 Cũng có người cho rằng nó thật vô lý, vô nghĩa Cũng có người cho rằng nó thật vô lý, vô nghĩa
 Một giảng viên khác phạt sinh viên “vẽ” chữ Biang 1000 lần Một giảng viên khác phạt sinh viên “vẽ” chữ Biang 1000 lần