Bước vào giảng đường ở tuổi 27, Trần Việt - Tân cử nhân ngành Luật kinh tế đã chứng minh quá trình học tập luôn cần nỗ lực và cố gắng hết sức. Thành tích tốt nghiệp Thủ khoa ngành Luật kinh tế, đồng thời đạt GPA cao nhất trong “lịch sử” Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM (UEF) với 3.98/4.0 là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực ấy.

42 phút trước