Trong Đề án, Bộ GD&ĐT ghi rõ: “Ổn định phương thức tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH,CĐSP, TCSP hệ chính quy từ năm 2018 - 2020 và định hướng tổ chức thi THPT quốc gia từ năm 2021”.

Cụ thể, từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính. Ảnh: Thanh niên. Cụ thể, từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính. Ảnh: Thanh niên.

Theo đó, năm học 2017 - 2018, Bộ GD&ĐT đã đưa ra lộ trình: Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình GDPT mới. Bài thi,  môn thi vẫn được giữ ổn định như năm 2017.

Năm 2019 và 2020 thì nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12 THPT.

Bộ đưa ra hai khối kiến thức là: Khối kiến thức cơ bản ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng, đảm bảo hầu hết thí sinh đáp ứng được yêu cầu và khối kiến thức ở mức độ vận dung cao, chỉ những học sinh có học lực từ khá trở lên mới đáp ứng được yêu cầu này, có tác dụng phân hoá cao, lựa chọn được học sinh có năng lực phù hợp, làm căn cứ để các trường ĐH, CĐ, TC sử dụng tuyển sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, để triển khai định hướng thi trên máy tính từ năm 2021 cần chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, thiết bị phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi trên máy tính, phần mềm quản lý và tổ chức thi…

Cùng theo đó, dự kiến xây dựng 25 trung tâm tổ chức vệ tinh của Bộ tại nhiều khu vực khác nhau trên cả nước, để triển khai tổ chức thi thử nghiệm trên máy tính giúp thí sinh ở các tỉnh giảm chi phí đi lại, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Xây dựng mô đun biên soạn câu hỏi thô trực tuyến phục vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trực tuyến, đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá năng lực cán bộ, giáo viên…

Tổng kinh phí khái toán để thực hiện đề án đổi mới việc thi này được Bộ GD&ĐT đưa ra là hơn 749 tỉ đồng. Theo đó, năm 2018, dự kiến chi hơn 344 tỉ đồng, năm 2019 hơn 203 tỉ đồng và năm 2020 hơn 201 tỉ đồng.