Điểm trúng tuyển cao nhất là nữ, khối C03 tại ngành Nghiệp vụ Cảnh sát phía Bắc là 27,12 điểm.

Điểm chuẩn cao nhất vào Học viện Cảnh sát Nhân dân là 27,12 điểm ảnh 0

Điểm chuẩn cao nhất vào Học viện Cảnh sát Nhân dân là 27,12 điểm ảnh 1