Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định thành lập phân hiệu Trường ĐH Kinh tế TP HCM tại Vĩnh Long trên cơ sở Trường CĐ Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long.  Phân hiệu này được thành lập trên cơ sở sáp nhập với Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quyết định của Bộ GD-ĐT khẳng định, phân hiệu này hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019).

Bộ đề nghị Trường ĐH Kinh tế TP HCM có trách nhiệm báo cáo Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Vĩnh Long và các bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện bàn giao và tiếp nhận người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, tài chính, tài sản của Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long.

Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long hiện có 4 khoa, 5 bộ môn; đang đào tạo ở trình độ cao đẳng và trung cấp. Như vậy với quyết định này, Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long chính thức không tồn tại.