Hội thi “Văn hay chữ tốt” lần thứ 20 năm học 2019-2020 do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức thu hút 150 học sinh bậc THCS đến từ các trường tại địa bàn tham dự.

Tại hội thi lần này, học sinh khối 6, 7 được yêu cầu viết một bài văn với nhan đề “Tình yêu khơi lên từ những trải nghiệm”. Khối 8, 9 thực hiện bài văn với nhan đề “Tôi trải nghiệm – Tôi trưởng thành” với thời gian viết bài chỉ 90 phút.

Qua đánh giá, BTC phát hiện nhiều em học sinh có những bài viết ấn tượng với nét chữ “như mơ” thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, cẩn trọng của các em.

Bài viết với nhan đề “Hãy lắng nghe” Bài viết với nhan đề “Hãy lắng nghe”
Bài viết với nhan đề “Tình yêu khơi lên từ những trải nghiệm” Bài viết với nhan đề “Tình yêu khơi lên từ những trải nghiệm”
Một đoạn trong bài viết với nhan đề “Tôi trải nghiệm – Tôi trưởng thành” Một đoạn trong bài viết với nhan đề “Tôi trải nghiệm – Tôi trưởng thành”
Nét chữ đẹp của một học sinh lớp 7, Trường THCS Cầu Kiệu Nét chữ đẹp của một học sinh lớp 7, Trường THCS Cầu Kiệu
Không chỉ văn hay mà chữ còn rất đẹp của 1 học sinh Không chỉ văn hay mà chữ còn rất đẹp của 1 học sinh