Kì thi đánh giá năng lực 2019 của ĐH Quốc gia TP. HCM được tổ chức 2 đợt: đợt 1 vào ngày 31/3/2019, đợt 2 vào ngày 7/7/2019.

Bài thi mẫu kì thi đánh giá năng lực 2019 của ĐH Quốc gia TP. HCM gồm 120 câu, thời gian làm bài 150 phút. Dạng bài thi trắc nghiệm 4 lựa chọn, chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần:

Phần 1: kiểm tra kiến thức ngôn ngữ gồm tiếng Việt (20 câu) và tiếng Anh (20 câu)

Phần 2: kiểm tra kiến thức toán học, tư duy logic, phân tích số liệu (30 câu)

Phần 3: giải quyết vấn đề, kiểm tra kiến thức 5 lĩnh vực: hoá học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử (mỗi lĩnh vực 10 câu).

Bài thi mẫu kì thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP. HCM 2019:

HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 0HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 1HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 2HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 3HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 4HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 5HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 6HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 7HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 8HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 9HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 10HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 11HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 12HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 13HOT: Chi tiết đề thi mẫu đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 14