Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh hoạ THPT Quốc gia 2019.

Bài thi môn Toán học (Xem mẫu đề thi)

Bài thi môn Ngữ văn (Xem mẫu đề thi)

Bài thi môn Ngoại ngữ

Bài thi các môn Khoa học xã hội

Bài thi các môn Khoa học tự nhiên

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12. Đề thi đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp và có độ phân hoá phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở tuyển sinh.

Đề thi minh hoạ môn Toán Đề thi minh hoạ môn Toán
Đề thi minh hoạ môn Văn Đề thi minh hoạ môn Văn