Sáng nay, hơn 340.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên: Vậy lý, Hóa học, Sinh học với thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút.

Đáp án môn Vật Lý của giáo viên trường THPT Đông Đô (TP HCM).

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý  Đầy đủ 5 mã đề

(Update liên tục)

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý  Đầy đủ 5 mã đề

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý  Đầy đủ 5 mã đề

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý  Đầy đủ 5 mã đề

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý  Đầy đủ 5 mã đề

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý  Đầy đủ 5 mã đề