Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, nhiều trường Đại học trong cả nước tiếp tục cho Sinh viên nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho Sinh viên.

Mới đây, vào ngày 11/2, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã có thông báo mới về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Cụ thể, trong thông báo số 60/TB-DCT nêu rõ: “Căn cứ vào vào tình hình thực tế, nay Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên. Sinh viên và học học viên của Trường tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhà Trường sẽ có thông báo sau.”

Thông báo của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/2 để phòng tránh lây lan do virus Corona gây ra. Thông báo của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/2 để phòng tránh lây lan do virus Corona gây ra.

Cũng trong ngày 11/2, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động và người học về việc tiếp tục nghỉ để phòng, chống dịch nCoV. Theo thông báo số 45/ĐHSPHN2-TCHC, toàn thể sinh viên, học sinh, nghiên cứu sinh của trường sẽ nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 28/02/2020.

Cũng trong ngày 11/2, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cũng ra quyết định cho Sinh viên nghỉ học phòng tránh virus Corona Cũng trong ngày 11/2, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cũng ra quyết định cho Sinh viên nghỉ học phòng tránh virus Corona

Ngày 11/2, Học viện Chính sách và Phát triển ra thông báo như sau: Từ ngày 17/2/2020 đến ngày 23/2/2020, tất cả các lớp học sẽ thực hiện học theo hình thức trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến Learning Management System (LMS).

Học viện Chính sách và phát triển cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/2. Học viện Chính sách và phát triển cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/2.

Trước đó, ngày 6/2, Đại học Thái Nguyên cũng đã có thông báo cho sinh viên, học viên theo học tại các cơ sở giáo dục thành viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 1/3 để phòng chống dịch nCoV.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ bắt đầu học kỳ II năm học 2019 – 2020 sau ngày 8/3.

Thông báo của ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên cho sinh viên nghỉ học đến hết 1/3. Thông báo của ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên cho sinh viên nghỉ học đến hết 1/3.