Bằng Kiều có thú vui với cây cảnh. Anh từng khoe căn nhà 2.000 m2 đất mà phần lớn là vườn cây. Bằng Kiều có thú vui với cây cảnh. Anh từng khoe căn nhà 2.000 m2 đất mà phần lớn là vườn cây.
Ngoài những cây cảnh, bonsai đẹp thì nam ca sĩ còn sở hữu vườn cây ăn trái với những loài cây quen thuộc của Việt Nam. Ngoài những cây cảnh, bonsai đẹp thì nam ca sĩ còn sở hữu vườn cây ăn trái với những loài cây quen thuộc của Việt Nam.
Mẹ nam ca sĩ Bằng Kiều bên cây ổi sai trĩu quả đến độ thu hoạch. Mẹ nam ca sĩ Bằng Kiều bên cây ổi sai trĩu quả đến độ thu hoạch.
Cây táo ta sum xuê quả khiến nhiều người bất ngờ khi nam ca sĩ chia sẻ trên facebook cá nhân. Cây táo ta sum xuê quả khiến nhiều người bất ngờ khi nam ca sĩ chia sẻ trên facebook cá nhân.
Cây bưởi tròn mọng trong vườn nhà Bằng Kiều. Cây bưởi tròn mọng trong vườn nhà Bằng Kiều.
Bằng Kiều khoe cây bưởi cao vài chục phân nhưng sai trĩu quả của mình. Bằng Kiều khoe cây bưởi cao vài chục phân nhưng sai trĩu quả của mình.
Một cây táo tây trong khu vườn của Bằng Kiều. Một cây táo tây trong khu vườn của Bằng Kiều.
Cây khế sai quả chứng tỏ chủ nhân khu vườn chăm sóc rất tốt. Cây khế sai quả chứng tỏ chủ nhân khu vườn chăm sóc rất tốt.
Dương Mỹ Linh từng thu hoạch đào trong vườn nhà Bằng Kiều thời điểm hai người vẫn còn yêu nhau. Dương Mỹ Linh từng thu hoạch đào trong vườn nhà Bằng Kiều thời điểm hai người vẫn còn yêu nhau.