Không cần phải chờ lâu, Top 3 Mister 360mobi đã lộ diện!