Và đây mới chỉ là một phần nhỏ của những cánh đồng: Và đây mới chỉ là một phần nhỏ của những cánh đồng:

Một màu xanh mướt đến chân trời. Một màu xanh mướt đến chân trời.
Kiểm tra độ tinh mắt: tìm ra bóng người trong 3 giây. Kiểm tra độ tinh mắt: tìm ra bóng người trong 3 giây.
Một “tấm gương” khổng lồ. Một “tấm gương” khổng lồ.
Một chữ thôi: WOW! Một chữ thôi: WOW!
Lần đầu thích cảm giác “lạc lối”. Lần đầu thích cảm giác “lạc lối”.
Bác nông dân đang chăm lo cho những thửa ruộng. Bác nông dân đang chăm lo cho những thửa ruộng.
Đằng sau cảnh đẹp là những giọt mồ hôi không ngừng đổ trên các cánh đồng. Đằng sau cảnh đẹp là những giọt mồ hôi không ngừng đổ trên các cánh đồng.
Một vẻ đẹp đầy thu hút. Một vẻ đẹp đầy thu hút.
Một bác nông dân ở địa phương. Một bác nông dân ở địa phương.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp không ngờ của những cánh đồng ruộng bậc thang ở Bali