Để trở thành một cô gái được nhiều người yêu mến không phải dễ. Người ta cứ hay than: Làm con gái khổ quá! Cứ gặp trúng Sở Khanh, gặp nhiều chuyện, nhiều bất công trong cuộc sống… Nhưng đôi lúc các cô gái lại không biết một điều đơn giản rằng: Khi  bản thân mình tự trang bị đủ kiến thức và kinh nghiệm sống, thì cuộc sống mới dễ dàng và tốt đẹp hơn. Thay vì chỉ biết ngồi đó than vãn, hoặc chờ đợi một phép màu.

Đã qua rồi cái thời hạnh phúc của một cô gái là phụ thuộc vào ai đó mang đến. Bây giờ, muốn hạnh phúc - bạn phải đứng dậy và tìm cách có được nó. Đôi khi, hạnh phúc sẽ đến một cách rất tự nhiên sau khi bạn đã ”thấm nhuần” 20 chân lý dưới đây.

Con gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơnCon gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơn

Con gái ơi, hãy luôn nhớ 20 điều này để có một cuộc sống tốt đẹp hơn