Đôi khi chỉ vì hai chữ “hạnh phúc” trên mạng xã hội, họ sẵn sàng chấp nhận chia người chồng cho kẻ xa lạ thứ 3

Chẳng cần cá tháng tư 1/4, người ta cũng đã từng nói dối nhau mỗi ngày về những vấn đề này ảnh 0

Sống trong chăn mới biết chăn có rận, yêu thương rồi mới biết lận đận đời của nhau!!!

Chẳng cần cá tháng tư 1/4, người ta cũng đã từng nói dối nhau mỗi ngày về những vấn đề này ảnh 1

Cuộc sống mà, không tỏ ra mình sang giàu, người khác sẽ nhìn bằng ánh mắt khinh khi

Chẳng cần cá tháng tư 1/4, người ta cũng đã từng nói dối nhau mỗi ngày về những vấn đề này ảnh 2

Nhìn facebook chỉ toàn nụ cười, nhưng trong đó chắc được bao nhiều người hạnh phúc???

Chẳng cần cá tháng tư 1/4, người ta cũng đã từng nói dối nhau mỗi ngày về những vấn đề này ảnh 3

“Rất nhiều luôn cho rằng mình thông minh, cho đến gặp thực tế…”

Chẳng cần cá tháng tư 1/4, người ta cũng đã từng nói dối nhau mỗi ngày về những vấn đề này ảnh 4

Đôi lúc lời nói dối chỉ là để tự hài lòng với bản thân…

Chẳng cần cá tháng tư 1/4, người ta cũng đã từng nói dối nhau mỗi ngày về những vấn đề này ảnh 5