Một cuộc hôn nhân dù màu hồng đến đâu cũng không tránh khỏi những lúc khắc khẩu, cãi vã. ”Mỗi nhà mỗi cảnh”, các cuộc cãi nhau của bố mẹ cũng vì vậy mà không nhà nào giống nhà nào. Có nhà thì bố mẹ dùng biện pháp ”chiến tranh lạnh”, có nhà thì bố mẹ nói qua lại không ngớt, khiến con cái ở giữa không khỏi ”nhức đầu”. Nhưng cũng có những nhà lại có cách cãi nhau rất hài hước.

Khi topic ”Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?” được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã thi nhau kể lại các kỷ niệm về những lần cãi nhau của bố mẹ mà họ nhớ nhất, khiến cho topic này trở nên hot suốt một thời gian dài. Dưới đây chính là những câu chuyện ấn tượng nhất !

Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?Bố mẹ chúng ta đã cãi nhau như thế nào?