Vào chiều tối ngày 19/11, Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa (金鸡奖) lần thứ 28 năm 2019 đã chính thức được diễn ra tại thành phố Hạ Môn. Đến tham dự sự kiện có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Thành Long, Chu Nhất Long, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Nhiên, Huỳnh Hiểu Minh, Châu Tấn, Trần Khôn…và nhiều ngôi sao khác.

Được biết, Kim Kê là giải thưởng lớn, uy tín nhất của điện ảnh Trung Quốc, buổi lễ nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc của nghệ sĩ và các tác phẩm tiêu biểu, nổi bật trong năm qua.

Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 1Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 2Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 3Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 4Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 5Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 6Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 7Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 8

Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 10

Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ.

Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 12

Châu Tấn, Ngô Kinh,Trần Khôn. Châu Tấn, Ngô Kinh,Trần Khôn.

Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 14

Huỳnh Hiểu Minh. Huỳnh Hiểu Minh.

Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 16Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 17

Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 18

Chu Nhất Long. Chu Nhất Long.

Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Nhất Long đẹp nao lòng tại LHP Kim Kê Bách Hoa 2019 ảnh 20

Tô Hữu Bằng. Tô Hữu Bằng.
Thành Long, Trương Nghệ Mưu và Trương Quốc Lập. Thành Long, Trương Nghệ Mưu và Trương Quốc Lập.
Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên.
Tống Tổ Nhi. Tống Tổ Nhi.
Trịnh Khải. Trịnh Khải.
Trương Tuyết Nghênh. Trương Tuyết Nghênh.
Lâm Tâm Như và Đồng Lệ Á ngồi cạnh nhau. Lâm Tâm Như và Đồng Lệ Á ngồi cạnh nhau.
Diêu Thần. Diêu Thần.
Vương Gia. Vương Gia.