Vào tối ngày 11/09 vừa qua, buổi lễ Kỷ niệm 70 năm Gala giới thiệu phim PRC (70th Anniversary of the PRC Film Recommendation Gala) đã được tổ chức tại Trung Quốc. Sự kiện thu hút sự chú ý từ nhiều phương tiện truyền thông địa phương cùng dàn khách mời nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ bao gồm Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên, Hồ Ca, Thành Long, Dương Tử, Chu Nhất Long, Lưu Đào, Huỳnh Hiểu Minh…và nhiều ngôi sao khác.

Thành Long. Thành Long.
Ngô Kinh. Ngô Kinh.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 2

Hồ Ca. Hồ Ca.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 4Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 5Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 6

Lưu Đào. Lưu Đào.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 8Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 9Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 10Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 11

Dương Tử. Dương Tử.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 13Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 14

Chu Nhất Long. Chu Nhất Long.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 16

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 17

Đỗ Giang. Đỗ Giang.
Huỳnh Hiểu Minh. Huỳnh Hiểu Minh.
Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 21Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 22

Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 24Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 25

Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 27Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 28

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 29

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 30

Trần Phi Vũ. Trần Phi Vũ.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 32Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 33

Tỉnh Bách Nhiên. Tỉnh Bách Nhiên.
Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á.

Loạt sao Cbiz dự Gala phim PRC: Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau ảnh 36

Phần phát biểu các nghệ sĩ.