Nam chính trong phim Diên Hi công lược Càn Long (do Nhiếp Viễn diễn, người thứ 2 bên phải qua). Những bộ phim trước: Vương triều Càn Long, Tể tướng Lưu gù, Hoàn châu cách cách, Bản lĩnh Kỉ Hiểu Lam,… do Tiêu Hoảng, Trương Quốc Lập, Trương Quốc Lâm đều diễn qua vị hoàng đế Càn Long này. Ngay cả trong Như Ý truyện vai mà Hoắc Kiến Hoa đóng cũng là cùng một nhân vật.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongNữ chính Ngụy An Lạc giao cho Ngô Cẩn Ngôn thể hiện (giữa) về sau bà trở thành Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu Ngụy Giai thị, là mẫu thân của Gia Khánh hoàng đế. Cũng chính là Lệnh phi trong Hoàn châu cách cách (trái) và nhân vật này trong Như Ý truyện do Lý Thuần đảm nhận (phải).

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongTần Lam (thứ hai phải qua) trong Diên Hi công lược diễn vai vợ của Càn Long Phúc Sát hoàng hậu, và vai diễn này cũng đã  từng được Dương Mịch trong Thượng thư phòng, Viên Nghệ trong Hậu cung Chân Hoàn truyện, Đổng Khiết trong Như Ý truyện thể hiện

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongKế hoàng hậu Ô Lạp Na Lap thị ( ban đầu được sắc phong là Nhàn Phi về sau bị phế) trong Diên Hi công lược do Xa Thi Mạn thể hiện, cũng là vị hoàng hậu độc ác trong Hoàn châu cách cách, Hậu cung Chân Hoàn truyện, Như Ý truyện.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongThị nữ tâm phúc bên cạnh Nhàn phi là Chân Nhi do Phương An Na thể hiện trong Diên Hi công lược, về thân phận đều giống Dung ma ma trong Hoàn châu cách cách và thị nữ Dung Bội trong Như Ý truyện

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongCao quý phi kêu ngạo hống hách, độc đoán do Đàm Trác diễn trong Diên Hi công lượcĐồng Dao trong Như Ý truyện chính là Tuệ Hiền Hoàng quý phi Cao Giai thị.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongThuần Huệ hoàng quý phi Tô thị trong Diên Hi công lược do Vương Viện Khả đảm nhận (trái) và Hồ Khả trong Như Ý truyện (phải) chính là Thuần Huệ Hoàng quý phi Tô thị.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongKhánh cung hoàng quý phi Lục thị trong Diên Hi công lược đổi thành Lục Vãn Vãn do Lý Nhược Ninh thể hiện (trái), Như Ý truyện đổi thành Lục Mộc Bình do Vu Tử Dương thể hiện (phải).

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongNhân vật Gia Tần trong Diên Hi công lược giao cho Phan Thì Thất (trái), và Kim Ngọc Nghiên do Tân Chỉ Lôi thể hiện trong Như Ý truyện (phải) đều là Thục gia hoàng quý phi Kim giai Thị (mẫu thân của Tứ a ca Vĩnh Thành).

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongNhân vật A Nghiên (trái) do Luyện Luyện thế thể hiện trong Diên HiHải Lan trong Như Ý truyện do Trương Quân Nịnh đảm nhận đều là Du quý phi Kha Lý Diệp Đặc thị, cũng chính là mẫu thân của Ngũ a ca, mẹ chồng của Tiểu Yến tử trong Hoàn châu cách cách.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongLý Xuân Ái đảm nhận vai Nạp Lan Thuần Tuyết ( trái) và Trần Hạo Vũ đảm nhận vai Diệp Hách Na lạp ý hoan( phải) trong Diên Hi công lược Như Ý truyện đều là Thư Phi Diệp Hách Na Lap thị.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongTrần Bích trong Diên Hi, Hàm Hương Kiến trong Như Ý truyện do Trương Gia Nghê, Lý Thấm diễn (tên gốc là Dung Phi Hòa Trác thị) cũng chính là Hương phi do Lưu Đan diễn trong Hoàn châu cách cách.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongTống Xuân Lệ (người thứ hai từ phải qua) và Ổ Quần Mai (thứ nhất bên phải qua) chính là Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc Thị, mẫu thân của Càn Long. Thế nhưng, hình tượng gần gũi với mọi người nhất chính là Thái hậu Lão Phật gia trong Hoàn châu cách cách (thứ nhất bên trái qua),  và đây cũng chính là vai nương nương do Tôn Lệ thể hiện trong Hậu cung Chân Hoàn truyện và Liên Nhi trong Cung tỏa châu liêm.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn Long

Về hoàng Đế Ung Chính thì không cần phải giới thiệu nhiều, vị hoàng đế này trong Diên Hi công lượcNhư Ý truyện lần lượt do Vương Hội Xuân ( thứ 2 bên phải) và Trương Phong Nghị ( phải người thứ nhất) đảm nhận, Đường Quốc Cường trong phim vương triều Ung Chính, Ngô Kì Long trong Bộ bộ kinh tâm, Trần Kiến Bân trong hậu cung Chân hoàn truyện cũng chính là họ.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn LongCuối cùng người cần phải nhắc đến đó chính là đệ đệ ruột của Phú Sát hoàn hậu Phó Hằng. Vai diễn này do Hứa Khải đảm nhận trong Diên Hi công lược. Vợ là Nhĩ Tình do Tô Thanh đảm nhận. Có người cho rằng Nhĩ Khang trong Hoàn châu cách cách và Phó Thái trong Cung tỏa châu liêm do Lục Nghị đảm nhận chính là con trai Phúc Long An của Phó Hằng.

Từ ‘Diên Hi công lược’ nhìn qua các phiên bản của loạt nhân vật thời vua Càn Long