Mở đầu tập 13, trong chuyến hành trình tay không tấc sắt lên núi Mộ Sơn, Ngụy Vô Tiện nhanh trí phát hiện ra một cửa hang động nằm trên mặt hồ. Ôn Triều liền chỉ huy người của mình cùng môn sinh các gia tộc khác chui vào hang động tìm kiếm yêu thú. Vì luôn chướng mắt với Ngụy Vô Tiện, Ôn Triều ra tay trực tiếp đẩy hắn xuống đáy động, khiến những môn sinh còn lại cũng lần lượt theo sau.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 0Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 1Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 2Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 3Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 4

Phát hiện đáy động là ngõ cụt chỉ có một hồ nước ngầm, Ôn Triều sai người cắt máu một môn sinh ra làm mồi nhử. Mâu thuẫn nổ ra, Ngụy Vô Tiện bắt Ôn Triều tới một núi đá nhỏ giữa hồ để uy hiếp người Ôn Thị dừng tay, không hay biết đây chính là mai của yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 5Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 6Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 7

Đồ Lục Huyền Vũ thức tỉnh, trở thành mối nguy trong tầm mắt của tất cả mọi người. Ôn Triều tìm cơ hội được Ôn Trục Lưu cứu thoát khỏi tay Ngụy Vô Tiện, lập tức dẫn người chạy trốn. Trong khi đó, Kiều Kiều (nữ nhân bên người Ôn Triều) vốn ghét bỏ ngoại hình xinh đẹp của Miên Miên liền nung sắt nóng chảy định hủy dung của nàng. Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện kịp thời phát hiện, thay nàng đỡ một dấu nung đỏ khiến da thịt bỏng cháy ngay trước ngực.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 8Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 9Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 10Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 11

Tạm thời thoát khỏi Đồ Lục Huyền Vũ, nhóm môn sinh lại bị người của Ôn Triều bỏ lại đáy động, cắt hết dây dẫn lên trên, đồng thời lấp kín cửa hang động. Lam Vong Cơ phát hiện trong động có lá phong, chứng minh dưới đáy hồ có đường thông ra ngoài. Ngụy Vô Tiện liền một mình đánh lạc hướng yêu thú, để Giang Trừng dẫn những người khác cùng nhau xuống nước bơi ra ngoài.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 12Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 13Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 14Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 15

Sự cố xảy ra, Lam Vong Cơ vì cứu Ngụy Vô Tiện mà bị mắc kẹt ở lại, không thể thoát ra cùng mọi người, đồng thời vết thương trên chân phải càng trở nên trầm trọng. Ngụy Vô Tiện kiếm cành cây cố định chân cho Lam Vong Cơ, tiện thể lấy luôn mạt ngạch trên trán y để băng bó.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 16Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 17Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 18Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 19

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 20

Không dừng lại ở đó, phát hiện tâm tình Lam Vong Cơ khó chịu cực điểm, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ ra cách tự cởi đồ của mình trước mặt y để chọc tức Lam Vong Cơ, khiến y nôn ra một ngụm máu đen. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới an tâm dùng thuốc Ôn Ninh đưa để đắp lên chân cho Lam Vong Cơ.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 21Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 22Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 23

Chờ đợi lâu trong động không phải là cách, sau khi nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau bàn luận về Đồ Lục Huyền Vũ. Nó vốn là một thần thú giống rùa bị Tiết Trùng Hợi nuôi nhốt. Ngụy Vô Tiện nảy ra ý định chui vào bên trong mai rùa, dụ Lục Đồ Huyền Vũ ra ngoài để dễ dàng tiêu diệt.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 24Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 25Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 26Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 27

Bên trong Đồ Lục Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện phát hiện rất nhiều xác người bị hút đi linh khí, còn có một thanh kiếm lạ phát ra khí đen nồng nặc. Đúng lúc bị Đồ Lục Huyền Vũ phát hiện, hắn dùng kiếm dụ được đầu yêu thú ra ngoài, phối hợp với Lam Vong Cơ dùng huyền sát thuật siết cổ Đồ Lục Huyền Vũ.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 28Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 29Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 30Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 31

Ngay từ lần đầu tiên chạm vào thanh huyền thiết kiếm, Ngụy Vô Tiện đã nghe thấy trăm ngàn tiếng thét đáng sợ xuất hiện trong đầu. Giữa lúc dùng kiếm đâm vào hàm dưới Đồ Lục Huyền Vũ, âm thanh lại vang vọng khiến đầu óc hắn không thanh tỉnh, ngay sau đó lại có thể dùng ma lực điều khiển những thanh kiếm khác cùng tấn công Đồ Lục Huyền Vũ. Cuối cùng, Đồ Lục Huyền Vũ bị giết chết, cùng Ngụy Vô Tiện rơi xuống hồ nước ngầm.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 32Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 33Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 34Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 35

Lam Vong Cơ cứu Ngụy Vô Tiện lên, nghe hắn nói về những âm thanh lạ phát ra từ thanh kiếm, đồng thời phát hiện Ngụy Vô Tiện lên cơn sốt cao. Lúc được truyền linh lực giữ ấm, Ngụy Vô Tiện yêu cầu Lam Vong Cơ hát cho mình nghe một khúc ca và đã được y đồng ý.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 36Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 37Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 38

Phân cảnh Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ đây là khúc nhạc tên gì khiến cộng đồng mạng vỡ òa vì thích thú. Bởi lẽ trong lúc mơ hồ, Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy khẩu hình của Lam Vong Cơ thốt ra 2 chữ “Vong Tiện” - đây chính là khúc đàn mà Lam Vong Cơ gảy cho hắn nghe trong phiên bản gốc Ma đạo tổ sư.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 39

Lam Vong Cơ dùng khẩu hình nói tên khúc ca Vong Tiện. Lam Vong Cơ dùng khẩu hình nói tên khúc ca Vong Tiện.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 41

Ngay sau khi tập phim được công chiếu, cộng đồng người hâm mộ cặp đôi Ngụy Vô Tiện - Lam Vong Cơ lập tức như muốn nổ tung vì vui sướng. Cụm từ “Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ dùng khẩu hình nói tên ca khúc” lập tức leo lên hotsearch tại Trung Quốc với vô số bình luận thú vị. Dường như dưới áp lực của cục điện ảnh, các tình tiết nam - nam vẫn được đoàn làm phim Trần tình lệnh kiên quyết lồng ghép, khiến các fan vô cùng hào hứng và hài lòng.

Sau khi hôn mê tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện đã được Kim Tử Hiên cứu ra ngoài, vừa lúc Giang Trừng cũng dẫn người xuất hiện. Biết tin Lam Vong Cơ đã về Cô Tô, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng quyết định trở lại Liên Hoa Ổ ở Vân Mộng hội họp cùng gia đình.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 42Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 43Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 44

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 45

Về tới nơi, Ngụy Vô Tiện yếu ớt ngất đi trong sự quan tâm của mọi người, chỉ riêng Ngu phu nhân Ngu Tử Diên vẫn một mực cho rằng hắn sẽ là mầm ống gây tai họa, đồng thời trách cứ Giang tông chủ luôn bảo vệ cho con của người tình trước kia. Phát hiện Giang Trừng khó chịu, Ngụy Vô Tiện liền đuổi theo giải thích, đồng thời kiên quyết khẳng định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của y khi lên làm gia chủ Giang gia.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 46Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 47Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 48Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 49

Với những tình tiết hiện tại, có thể đoán diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ là cảnh Ôn Triều dẫn binh làm loạn Liên Hoa Ổ, dẫn đến cuộc thảm sát khiến Giang Trừng mất đi cả cha và mẹ. Ngọt ngào giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa qua, người hâm mộ lại lo lắng về những tình tiết đau lòng, đầy thương xót đang chờ đợi họ ở phía trước.

Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 50Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 51Trần tình lệnh tập 13+14: Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Lam Trạm dùng khẩu hình nói tên ca khúc ảnh 52

Trần tình lệnh phát sóng thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, mỗi ngày 2 tập. Cùng tiếp tục theo dõi và thưởng thức bộ phim chuyển thể đặc sắc này nhé!