Một đại diện từ công ty quản li của Jung Hae In đã chuyển tiếp đến các phương tiện truyền thông rằng, “Đúng là Jung Hae In đã được đề nghị một vai trong A D.P Dog's Day nhưng sự xuất hiện của anh ấy chưa được xác nhận”.

Jung Hae In's Travel Log : Cooking [Jung Hae In’s Travel Log Ep 6]

Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 0Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 1

Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 2Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 3Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 4

Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 5A D.P Dog's Day là một bản phim gốc Netflix gồm 6 phần sắp ra mắt dựa trên một webtoon nổi tiếng cùng tên. Câu chuyện xoay quanh một sĩ quan quân đội chịu trách nhiệm bắt giữ “D.P” hoặc “những người bị bỏ rơi”, những cá nhân cũng cố gắng chạy trốn khỏi quân đội vì nhiều lý do. Jung Hae In đang đàm phán để đóng vai sĩ quan quân đội D.P Ahn Jun Ho.

Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 6Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 7Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 8Tiếp bước Song Joong Ki, Hyun Bin, Jung Hae In có thể đảm nhận vai sĩ quân đội trong phim mới của Netflix ảnh 9

Bản phim gốc Netflix này hiện đang được đàm phán để sản xuất nhiều phần.