Phúc Khang An vì bị thương nặng không thể đến thăm mẹ con Hương Nhi, đưa hai mẹ con họ rời khỏi cung. Với lòng hiếu kỳ về diện mạo Hương Nhi, công chúa Chiêu Hoa thay Phúc Khang An đến xem hai mẹ con họ, đồng thời sắp xếp xe ngựa để họ rời khỏi cung.

Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 0Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 1Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 2Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 3Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 4Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 5Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 6

Cũng đúng lúc này, công chúa Chiêu Hoa biết được Phúc Khang An vốn không phong lưu như lời đồn. Chàng chỉ muốn cứu hai mẹ con Hương Nhi nên mới làm như vậy, cha ruột của đứa trẻ thật ra là Vương Phụng Minh – thị vệ Càn Thanh Côn.

Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 7Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 8Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 9Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 10

Việc để bản thân bị thương nặng của Phúc Khang An cũng không đơn thuần chỉ để cứu hai mẹ con Hương Nhi mà còn nhân cơ hội đó lấy được lòng tin của công chúa Chiêu Hoa, thuận tiện cho kế hoạch sau này. Ở diễn biến khác, một bên cố tình giúp công chúa Chiêu Hoa, Phúc Khang An đã cho truyền tin giả rằng Thái hậu sẽ tuyển chọn lại ngạch phò khác.

Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 11Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 12Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 13Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 14Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 15Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 16

Đây là chiêu trò kích th.ích lòng chinh phục của nam nhân của công chúa, cũng như bày cách cho Chiêu Hoa làm thế nào để Lạp Vương Đa Nhĩ Tể có thể quỳ gối dưới chân mình. Ở bộ mặt khác, Phúc Khang An hiến kế cho Tư Uyển cách cách làm sao để có được Đa Nhĩ Tể, còn bản thân muốn trở thành Thất phò mã.

Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 17Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 18Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 19

Nhân lúc Đa Nhĩ Tể đang trên đường đến chỗ công chúa, Tư Uyển cách cách cố tình trượt chân ngã cầu thang ngất xỉu. Trong tình thế cấp bách này buộc Đa Nhĩ Tể phải ngó lơ công chúa, đưa Tư Uyển cách cách đến chỗ thái y. Phúc Khang An cũng xuất hiện đúng lúc để an ủi, dành lấy thiện cảm từ công chúa, Đa Nhĩ Tể từ đó bị công chúa lơ đẹp.

Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 20Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 21Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 22Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 23Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 24

Tuy hiểu rõ tâm tư của Tư Uyển cách cách nhưng Đa Nhĩ Tể không tiện từ chối thẳng. Muốn giữ lại mặt mũi cho cách cách, nhưng vì để lấy lòng công chúa, Đa Nhĩ Tể bày tỏ chỉ cần công chúa không thích thì chàng sẽ không gặp nữa. Trong lòng chàng chỉ có mình công chúa Chiêu Hoa, trước giờ chưa từng có ai khác.

Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 25Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 26Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 27Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 28Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 29Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 30Tập 2 Kim chi ngọc diệp: Phúc An Khang tiếp cận Chiêu Hoa, Tư Uyển muốn gần gũi hoàng tử Mông Cổ ảnh 31

Tư Uyển cách cách dù thất bại nhưng vẫn có Phúc Khang An đứng sau giúp bày mưu tính kế, hứa hẹn những màn đấu đá kịch tính sau này.