Quách Gia muốn Lưu Bình lập Tào Tiết làm hậu, lại trong lúc vô tình biết được chân tướng về thân phận thực sự của Hoàng đế nhưng y không nói cho Tào Tháo biết ngay mà chỉ truyền về Hứa Đô cho Giả Hủ. Phục Thọ biết được ý muốn liên thủ của Tào Tháo với Lưu Bình bằng việc gả Tào Tiết vào cung liền đề nghị tự thoái vị, nhường ghế Hoàng hậu cho Tào Tiết để Quách Gia không tiết lộ bí mật về thân thế thực của Lưu Bình. Bình không đồng ý, nàng lại muốn một mình ở lại giữ chân Tào - Quách, để Lưu Bình chạy về Hứa Đô, dùng thế lực Tư Mã ÝThôi công giúp gây dựng chống lại Tào Tháo. Bình vẫn không đồng ý, muốn đàm phán với Quách Gia để cứu vãn tình thế.

Phục Thọ đưa ra ý muốn thoái vị để bảo vệ bí mật cho Lưu Bình Phục Thọ đưa ra ý muốn thoái vị để bảo vệ bí mật cho Lưu Bình

Phục Thọ không dám đặt hoàn toàn niềm tin vào cuộc đàm phán này, dặn dò Lãnh Thọ Quang giúp nàng để lại đường lui cho Lưu Bình. Một khi thân phận đệ đệ song sinh của Lưu Bình bại lộ, Phục Thọ sẽ tự sát đi theo tiên đế, lấy đó làm lợi thế cho Lưu Bình trở về Hứa Đô, hội ngộ cùng Tư Mã Ý, liều một phen với Tào Tháo. Người một lòng lo nghĩ cho Lưu Bình như vậy, nguyện hi sinh cả tính mạng cho hắn như vậy ngoài Tư Mã Ý cũng chỉ có Phục Thọ.

Thậm chí sẵn sàng dùng cái chết để đưa Bình thoát thân Thậm chí sẵn sàng dùng cái chết để đưa Bình thoát thân

Tào Phi vì tranh đoạt quyền vị, lợi dụng Vương Việt đi ám sát Lưu Bình. Vì bảo vệ Lưu Bình, Nhậm Hồng XươngLãnh Thọ Quang đều bị Việt Vương giết chết. Quách Gia vì cái chết của người yêu mà bệnh tình càng thêm nặng, cuối cùng cũng ra đi, nhưng để không làm rối loạn lòng quân mà tình nguyện giấu giếm cái chết, bia mộ vô danh.

Nhậm Hồng Xương, Lãnh Thọ Quang, Quách Gia lần lượt chết đi Nhậm Hồng Xương, Lãnh Thọ Quang, Quách Gia lần lượt chết đi

Tào Tháo đem quân đánh Ô Hoàn, thành Lư Long binh lực yếu ớt bị quân Tiên Bi vây đánh. Lưu Bình một bên gửi thư cầu cứu về Hứa Đô, một bên công khai thân phận Hoàng đế để củng cố lòng quân, thề chết bảo vệ thành trì. Tư Mã Ý và Tào Phi cũng dẫn quân về chi viện, Tiên Bi đại bại. Nhân cơ hội này, Ý muốn diệt trừ các con của Tào Tháo, “làm một mẻ, khỏe suốt đời”, giúp Lưu Bình ổn định sức mạnh của Hán thất. Nhưng Bình lại không nghe, khiến Ý vô cùng thất vọng và tức giận.

Tư Mã Ý nổi giận đánh Lưu Bình Tư Mã Ý nổi giận đánh Lưu Bình

Lưu Bình tha cho Tào gia nhưng Tào Tháo lại không chấp nhận được việc Hoàng đế ngày càng tạo được uy vọng trong quân đội. Vì vậy lợi dụng việc Tư Mã Ý giả vờ bị què trốn cuộc tuyển chọn quan chức mà muốn giết Ý, bẻ đi cánh tay đắc lực của Lưu Bình. Đường Anh vì cứu Tư Mã Ý, dùng thân phận Hoằng Nông vương phi lên trước đại đường xin miễn tội cho Ý.

Đường Anh xuất hiện giữa triều, lên tiếng bảo vệ Tư Mã Ý Đường Anh xuất hiện giữa triều, lên tiếng bảo vệ Tư Mã Ý

Quách Gia chết đi, Tào Phi ngày càng lộ rõ dã tâm che trời, kẻ thù mạnh nhất của Lưu Bình bây giờ không phải là Quách Phụng Hiếu lòng mang thiên hạ mà là cha con Tào Tháo như hổ rình mồi, chực chờ phế bỏ Hoàng đế, diệt trừ Hán thất. Tư Mã Ý nhiều lần cứu giúp nhưng cũng nhiều lần bị Lưu Bình phá hỏng kế hoạch trừ bỏ họ Tào, liệu Ý có từ bỏ Lưu Bình, tự mình đuổi theo quyền mưu? Lưu Bình phải làm gì khi cha con Tào Tháo ngày càng lấn ép, hống hách ngang ngược?