Vào ngày 03/12, các phương tiện truyền thông của Pháp báo cáo rằng: “Đạo diễn Yeon Sang Ho đã quyết định ra mắt bộ phim Train to Busan 2 vào tháng 08 năm 2020. Cụ thể là ngày 12 tháng 08 năm 2020.”

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 0

Ngay sau đó, đại diện từ nhà sản xuất của bộ phim đã trả lời các báo cáo: “Mặc dù sự thật là chúng tôi hiện đang cân nhắc đến việc phát hành vào mùa hè năm 2020 nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến ngày phát hành cụ thể cho bộ phim tại Hàn Quốc cũng như nước ngoài”.

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 1

Theo các báo cáo trước đó phần thứ 2 của Train to Busan có tên tạm thời là Bando và nội dung sẽ xoay quanh những gì xảy ra khi vi rút zombie lan sang Busan, thành phố an toàn cuối cùng sau khi Hàn Quốc bị lây nhiễm vi rút zombie trong phần đầu tiên.

Kang Dong Won Kang Dong Won
Hình ảnh trong “Train to Busan 2” Hình ảnh trong “Train to Busan 2”

Phần 2 của bộ phim sẽ có sự tham gia của các diễn viên là Kang Dong Won, Lee Jung Hyun, Lee ReKwon Hae HyoKoo Gyo Hwan và Kim Min Jae.

“Train to Busan” Trailer

Được biết, Train to Busan 2 đã bắt đầu khởi quay vào ngày 24/06 vừa qua.

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 4

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 5Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 6

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 7

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 8

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 9

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 10Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 11Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 12Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 13

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 14Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 15Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 16Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 17Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 18Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 19

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 20

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 21

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 22

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 23Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 24Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 25

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 26

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 27

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 28Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 29Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 30Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 31Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 32Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 33Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 34Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 35Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 36Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 37Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 38Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 39Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 40Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 41Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 42Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 43Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 44Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 45Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 46Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 47Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 48Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 49Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 50Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 51Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 52Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 53Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 54Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 55Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 56Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 57

Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 58Rộ tin bom tấn Train To Busan 2 sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2020 ảnh 59