Theo Nielsen Korea, sau khi rating giảm xuống 14.8% và 17.6% cho 2 phần ở tập trước thì ở tập mới nhất lên sóng tối qua phim Người thầy y đức 2 (Romantic Doctor Teacher Kim 2) của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop đã thu hút được thêm nhiều khán giả quan tâm và theo dõi giúp rating tăng lên khi đạt 15.5% và 18.6%.

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 0Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 1Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 2

“Người thầy y đức 2” OST

Trong khi đó, ở đài cáp phim Black Dog của Seo Hyun Jin, Ra Mi Ran và Ha Joon lên sóng tập tiếp theo và rating tăng lên 5%. Thành tích này vẫn giúp cho bộ phim tiếp tục dẫn đầu rating đài cáp vào tối qua.

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 3Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 4

Phim Diary of a Prosecutor của Lee Sun Kyun và Jung Ryu Won lên sóng tập mới nhất và rating tăng lên 3.7%.

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 5Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 6

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 21/01/20 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

Romantic Doctor Teacher Kim 2: 15.5% | 18.6%

Ở đài cáp:

Black Dog: 5%

Diary of a Prosecutor: 3.7%

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 7

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 8Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 9Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 10Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 11

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 12

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 13

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 14Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 15Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 16

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 17Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 18Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 19

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 20Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 21Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 22Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 23

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 24

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 25Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 26Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 27Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 28Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 29Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 30Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 31Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 32Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 33Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 34Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 35Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 36Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 37Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 38Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 39Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 40Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 41Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 42Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 43Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 44Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 45Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 46Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 47Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 48Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 49Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 50Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 51Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 52Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 53

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 54Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 55Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 56Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 57Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 58Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 59Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 60Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 61Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 62Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 63Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 64Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 65Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 66

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 67Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 68Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 69Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 70Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 71Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 72Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 73Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 74Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 75Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 76Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 77Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 78Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 79Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 80Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 81Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 82Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 83Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 84Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 85Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 86Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 87Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 88Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 89Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 90Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 91Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 92Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 93Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 94Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 95

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 96Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 97Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 98Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 99Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 100Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 101Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 102Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 103

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 104Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 105Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 106Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 107Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 108

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 109Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 110Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 111

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 112Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 113Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 114

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 115Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 116Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 117Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 118Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 119Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 120Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 121Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 122Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 123Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 124Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 125Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 126Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 127Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 128Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 129Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 130Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 131Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 132Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 133Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 134Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 135Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 136Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 137

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 138Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 139

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 140Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 141Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 142Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 143Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 144Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 145Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 146Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 147Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 148Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 149Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 150

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 151Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 152Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 153Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 154Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 155Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 156Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 157Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 158Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 159Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 160Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 161

Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 162Rating phim Người thầy y đức 2 của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tăng trở lại ảnh 163