Mặc dù chưa lên sóng nhưng bộ phim mới của SBS The King: Eternal Monarch, với sự tham gia của Lee Min HoKim Go Eun, đang vướng vào một cuộc tranh cãi lớn sau khi thông tin một nam diễn viên của bộ phim đã bị rút vai diễn mà không được thông báo, đơn giản chỉ vì kịch bản đã thay đổi.

” The King: Eternal Monarch” Teaser

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 0Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 1

Theo một báo cáo độc quyền của tờ Market News, đội ngũ sản xuất của bộ phim The King: Eternal Monarch đã không giữ lời hứa với một nam diễn viên khi ban đầu đã lựa chọn anh vào dàn cast. Nhưng sau đó, không có bất kỳ thảo luận hay thông báo trước, đội ngũ sản xuất của bộ phim truyền hình đã quyết định loại bỏ nam diễn viên ra khỏi dàn cast mà không cần thông báo trước. Lý do cho việc làm này đơn giản là do sự thay đổi của kịch bản, vì vậy diễn viên cũng phải thay đổi. Như vậy, công sức nam diễn viên dành thời gian chuẩn bị cho vai diễn của anh đã bị lãng phí.

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 2Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 3

Đối với một diễn viên, tham gia trong phim The King: Eternal Monarch đó là cơ hội lớn, có thể cả đời mới được chọn vào một bộ phim nổi tiếng như vậy. Bất kể là vai diễn nào trong phim, diễn viên đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai diễn của họ. Với cơ hội một lần trong đời, nam diễn viên này cũng đã từ chối tham gia các dự án khác, để tập trung vào The King: Eternal Monarch.

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 4Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 5

Tình huống này không phải là hiếm xảy ra trong ngành công nghiệp phim truyền hình. Những trường hợp như vậy thường xuyên xảy ra và kết thúc nhưng gây ra những thiệt hại về tâm lý cho các diễn viên liên quan. Nhiều diễn viên đã và đang cố gắng để được nhà sản xuất tôn trọng và để không bất ngờ khi bị đâm sau lưng.

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 6

Theo dự kiến The King: Eternal Monarch sẽ ​​bắt đầu phát sóng vào ngày 17 tháng 4.

Xem thêm: Phim của L (Infinite) rating chỉ đạt 1,8% - Phim 'Hospital Playlist' rating tiếp tục tăng

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 7

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 8Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 9

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 10Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 11Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 12Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 13

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 14Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 15Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 16

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 17

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 18Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 19Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 20Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 21Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 22

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 23

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 24Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 25

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 26Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 27

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 28Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 29Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 30Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 31Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 32Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 33Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 34Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 35Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 36Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 37Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 38Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 39Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 40Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 41Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 42Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 43Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 44Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 45

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 46Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 47Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 48Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 49Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 50Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 51Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 52

Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 53Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 54Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 55Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 56Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 57Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 58Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 59Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 60Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 61Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 62Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 63Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 64Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 65Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 66Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 67Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 68Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 69Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 70Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 71Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 72Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 73Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 74Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 75Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 76Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 77Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 78Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 79Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 80Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 81Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 82Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 83Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 84Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 85Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 86Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 87Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 88Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 89Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 90Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 91Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 92Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 93Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 94Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 95Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 96Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 97Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 98Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 99Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 100Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 101Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 102Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 103Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 104Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 105Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 106Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 107Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 108Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 109Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 110Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 111Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 112Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 113Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 114Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 115Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 116Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 117Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 118Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 119Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 120Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 121Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 122Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 123Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 124Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 125Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 126Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 127Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 128Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 129Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 130Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 131Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 132Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 133Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 134Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 135Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 136Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 137Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 138Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 139Chưa lên sóng, phim The King của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã vướng phải tranh cãi lớn ảnh 140