Ở đài trung ương, phim Beautiful Love Wonderful Life của Sul In Ah và Kim Jae Young đã đạt được rating 22.4% và 26.9% cho 2 tập mới nhất lên sóng tối qua. Thành tích này đã giúp cho Beautiful Love Wonderful Life tiếp tục là bộ phim có rating cao nhất trong các bộ phim lên sóng trên đài trung ương vào tối thứ 7 hàng tuần.

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 0Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 1

Phim Never Twice lên sóng 4 tập tiếp theo và đạt được rating lần lượt là 8.6%, 10.7%, 10.7% và 11.5%.

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 2Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 3

Phim Hyena của Kim Hye Soo và Joo Ji Hoon lên sóng tập 2 và rating giảm xuống 7.5% và 9%.

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 4Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 5

Trong khi đó, ở đài cáp, tập 8 phim Itaewon Class của Park Seo Joon và Kim Da Mi tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm và theo dõi của khán giả khi rating tiếp tục tăng lên 12.7%.

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 6Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 7

Thành tích này đã giúp cho bộ phim dẫn đầu rating đài cáp vào tối qua. Đây cũng là rating cao nhất mà bộ phim đạt được tính đến thời điểm hiện tại.

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 8

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 9

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 10Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 11

“Itaewon Class” OST

Thay thế khung giờ sau khi phim Hạ cánh nơi anh kết thúc, phim Hi bye, Mama! của Kim Tae Hee đã lên sóng tập đầu tiên vào tối qua và đạt được rating khá ấn tượng là 5.9%. Thành tích rating này chỉ thấp hơn 0.2% so với tập đầu tiên của phim Hạ cánh nơi anh.

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 12Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 13

Phim Touch của Joo Sang Wook và Kim Bo Ra lên sóng tập cuối cùng và mang về thành tích rating 0.8%.

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 14Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 15

Phim Tell Me What You Saw của Jang Hyuk và Sooyoung lên sóng tập tiếp theo và mang về thành tích rating là 1.8%.

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 16Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 17

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 22/02/20 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

Beautiful Love Wonderful Life: 22.4% | 26.9%

Never Twice: 8.6% | 10.7% | 10.7% | 11.5%

Hyena: 7.5% | 9%

Ở đài cáp:

Itaewon Class: 12.7%  

Hi Bye Mama!: 5.9%

Touch: 0.8%

Tell Me What You Saw: 1.8%

Xem thêm: Sau thành công của phim ‘Hạ cánh nơi anh’, Hyun Bin liền tham gia phim mới cùng Hwang Jung Min

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 18Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 19Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 20Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 21

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 22Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 23

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 24

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 25

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 26Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 27

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 28

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 29

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 30Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 31

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 32

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 33

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 34

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 35Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 36

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 37

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 38Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 39Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 40Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 41

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 42Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 43Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 44Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 45

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 46Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 47Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 48

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 49Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 50

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 51

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 52Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 53Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 54

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 55Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 56

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 57

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 58Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 59Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 60Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 61Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 62Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 63Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 64Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 65Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 66Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 67Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 68Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 69Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 70Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 71Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 72Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 73Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 74Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 75Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 76Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 77Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 78Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 79Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 80Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 81Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 82Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 83Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 84Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 85Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 86Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 87Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 88Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 89Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 90Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 91

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 92Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 93Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 94Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 95Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 96Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 97Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 98Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 99Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 100Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 101Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 102Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 103Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 104Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 105Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 106Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 107Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 108Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 109Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 110Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 111Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 112Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 113Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 114Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 115Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 116Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 117Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 118Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 119Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 120Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 121Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 122Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 123Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 124Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 125Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 126Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 127Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 128Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 129Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 130Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 131Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 132Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 133Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 134Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 135Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 136Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 137Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 138Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 139Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 140Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 141Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 142Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 143Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 144Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 145Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 146Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 147Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 148Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 149Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 150Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 151Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 152Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 153Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 154Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 155Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 156Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 157Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 158Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 159Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 160Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 161Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 162Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 163Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 164Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 165Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 166Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 167Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 168Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 169Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 170Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 171Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 172Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 173Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 174Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 175Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 176Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 177Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 178Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 179Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 180Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 181Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 182Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 183Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 184Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 185Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 186Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 187Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 188Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 189Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 190Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 191Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 192Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 193Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 194Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 195

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 196Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 197Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 198Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 199Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 200Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 201Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 202Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 203Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 204Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 205Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 206Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 207

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 208Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 209

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 210Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 211Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 212Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 213Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 214Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 215Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 216Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 217Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 218Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 219Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 220Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 221Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 222Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 223Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 224Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 225Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 226Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 227Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 228Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 229Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 230Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 231Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 232Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 233Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 234Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 235Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 236Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 237Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 238Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 239Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 240Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 241Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 242Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 243Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 244Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 245Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 246Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 247Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 248Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 249Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 250Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 251Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 252Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 253Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 254Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 255Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 256Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 257

Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 258Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 259Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 260Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 261Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 262Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 263Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 264Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 265Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 266Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 267Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 268Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 269Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 270Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 271Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 272Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 273Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 274Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 275Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 276Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 277Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 278Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 279Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 280Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 281Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 282Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 283Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 284Phim của Park Seo Joon rating tiếp tục tăng Phim của Kim Tae Hee khởi động với rating ấn tượng ảnh 285