Ở đài trung ương tối qua chỉ có duy nhất phim Stove League của Nam Goong Min và Park Eun Bin lên sóng. Theo Nielsen Korea, tập mới nhất của bộ phim đã mang về rating 12.9%, 15.5% và 17%, hiện tại đây là rating cao nhất mà bộ phim đạt được.

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 0Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 1

Trong khi đó, ở đài cáp tối qua phim Chocolate của Yoon Kye Sang và Ha Ji Won lên sóng tập mới nhất với rating đạt được là 3.8%, giảm 0.4% so với tập trước đó.

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 2Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 3Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 4

“Chocolate” Preview

Phim Touch của Joo Sang Wook và Kim Bo Ra lên sóng tập mới nhất và mang về thành tích rating 0.9%.

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 5Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 6Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 7

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 17/01/20 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

Stove League: 12.9% | 15.5% | 17%

Ở đài cáp:

Chocolate: 3.8%

Touch: 0.9%

Xem thêm: Giải 'Oscar Hàn Quốc': Phim 'Ký sinh trùng' áp đảo với 11 đề cử - Phim của Suzy nhận về 4 đề cử

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 8Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 9Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 10Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 11Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 12Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 13

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 14

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 15Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 16Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 17Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 18Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 19

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 20

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 21

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 22Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 23Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 24Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 25Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 26

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 27Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 28Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 29Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 30

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 31Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 32Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 33Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 34Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 35Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 36Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 37Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 38Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 39Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 40Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 41Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 42Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 43Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 44Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 45Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 46Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 47Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 48Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 49Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 50Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 51Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 52Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 53Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 54Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 55Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 56Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 57Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 58Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 59Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 60

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 61Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 62Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 63Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 64Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 65Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 66Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 67Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 68Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 69

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 70Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 71Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 72Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 73

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 74Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 75Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 76Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 77Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 78Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 79Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 80Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 81Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 82Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 83Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 84Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 85Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 86Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 87Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 88Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 89Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 90Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 91Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 92Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 93Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 94Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 95Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 96Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 97Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 98Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 99Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 100Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 101Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 102Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 103Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 104Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 105Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 106Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 107Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 108Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 109Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 110Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 111Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 112Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 113Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 114Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 115Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 116Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 117Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 118Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 119Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 120Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 121Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 122Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 123Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 124Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 125Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 126Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 127Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 128Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 129Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 130Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 131Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 132Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 133Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 134Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 135Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 136Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 137Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 138Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 139

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 140Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 141

Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 142Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 143Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 144Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 145Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 146Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 147Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 148Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 149Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 150Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 151Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 152Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 153Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 154Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 155Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 156Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 157Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 158Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 159Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 160Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 161Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 162Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 163Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 164Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 165Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 166Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 167Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 168Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 169Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 170Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 171Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 172Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 173Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 174Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 175Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 176Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 177Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 178Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 179Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 180Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 181Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 182Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 183Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 184Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 185Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 186Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 187Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 188Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 189Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 190Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 191Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 192Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 193Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 194Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 195Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 196Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 197Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 198Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 199Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 200Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 201Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 202Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 203Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 204Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 205Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 206Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 207Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 208Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 209Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 210Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 211Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 212Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 213Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 214Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 215Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 216Phim của Nam Goong Min đạt kỷ lục mới  Phim của Ha Ji Won rating giảm trước tập cuối ảnh 217