Các bộ phim này được đánh giá dựa trên cơ sở các bài đăng và nhận xét trên mạng xã hội, blog, twitter và video. Nhìn chung, While You Were Sleeping là bộ phim hot nhất vì nó đứng đầu tất cả cá bảng xếp hạng bao gồm Overall Total Buzz, Weekly Average Buzz, Final Week Buzz.

Còn đối với bảng xếp hạng hàng tuần, While You Were Sleeping tiếp tục giữ phong độ với việc đứng đầu 4 tuần liên tiếp. Goblin, Strong Woman Do Bong Soon, Suspicious Partner, Age of Youth 2,Go Back Couple đều đứng đầu trong 3 tuần liên tiếp.

Sau đây là bảng xếp hạng chi tiết của những bộ phim được bàn tán nhiều nhất năm vừa qua

Overall Total Buzz (Tổng thể)

1. While You Were Sleeping (SBS) 1. While You Were Sleeping (SBS)
2. My Golden Life (KBS) 2. My Golden Life (KBS)
3. Suspicious Partner (SBS) 3. Suspicious Partner (SBS)
4. Degree of Love (SBS) 4. Degree of Love (SBS)
5. Father is Strange (KBS) 5. Father is Strange (KBS)

Weekly Average Buzz (Trung bình hàng tuần)

1. While You Were Sleeping (SBS) 1. While You Were Sleeping (SBS)
2. Fight My Way (KBS) 2. Fight My Way (KBS)
3. Hwarang (KBS) 3. Hwarang (KBS)
4. Suspicious Partner (SBS) 4. Suspicious Partner (SBS)
5. Defendant (SBS) 5. Defendant (SBS)

Final Week Buzz (Tuần phát sóng cuối cùng của bộ phim)

1. While You Were Sleeping (SBS) 1. While You Were Sleeping (SBS)
2. Go Back Couple (KBS) 2. Go Back Couple (KBS)
3. Fight My Way (KBS) 3. Fight My Way (KBS)
4. Defendant (SBS) 4. Defendant (SBS)
5. Forest of Secrets (tvN) 5. Forest of Secrets (tvN)

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.