Vừa qua, một số hình ảnh cuộc sống thường ngày, sự kiện cũng như ảnh tạp chí của nhiều nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ được phát hành và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.Tuy mỗi bức ảnh đều có những phong cách riêng biệt, ý tưởng, chủ đề hoàn toàn khác biệt nhưng chúng đã mang đến cái nhìn mới lạ độc đáo. Đặc biệt thành công khi khi tô đậm giá nghệ thuật, các ngôi sao hầu như đã thể hiện được cảm xúc, thần thái mà nhiếp ảnh gia muốn hướng tới.

Cho đến thời điểm hiện tại, đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã giảm bớt và tình hình có vẻ khả quan hơn. Do đó, các nghệ sĩ nổi tiếng bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật của mình. Dẫu vậy, họ cũng không thể chủ quan trước tác động nghiêm trọng mà virus corona đã gây ra cho sức khỏe của mọi người.

Lưu Thi Thi

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 0

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 1Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 2Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 3

Lưu Diệc Phi

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 4Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 5Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 6Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 7Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 8

Dịch Dương Thiên Tỉ

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 9Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 10Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 11Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 12

Phạm Băng Băng

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 13Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 14Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 15Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 16

Cổ Lực Na Trát

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 17Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 18Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 19

Lý Băng Băng

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 20Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 21Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 22Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 23

Lộc Hàm

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 24Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 25

Quan Hiểu Đồng

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 26Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 27

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 28Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 29

Angela Baby

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 30Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 31Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 32Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 33

Nghê Ni

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 34Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 35Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 36

Đường Yên

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 37Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 38Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 39Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 40

Nhậm Gia Luân

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 41Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 42Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 43Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 44

Trương Hàn

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 45Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 46

Lý Hiện

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 47Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 48Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 49

Thẩm Nguyệt

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 50Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 51Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 52Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 53Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 54

Cúc Tịnh Y

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 55Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 56Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 57

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 58

Hà Lạc Lạc

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 59Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 60Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 61

Hứa Ngụy Châu

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 62Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 63Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 64

Trần Phi Vũ

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 65Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 66Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 67

Mã Tư Thuần

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 68Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 69Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 70Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 71

Tống Tổ Nhi

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 72Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 73Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 74Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 75

Lại Quán Lâm (Lai Kuan Lin)

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 76Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 77Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 78

Vương Tử Dị

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 79Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 80Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 81Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 82

Trương Tân Thành

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 83Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 84Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 85Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 86

Trương Vân Long

Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 87Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 88Ngắm không chán bộ ảnh của 25 nam thần nữ thần Hoa ngữ giữa mùa dịch! ảnh 89Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!