Mới đây, bộ ảnh mới của các nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ đã được phát hành, chia sẻ thông qua mạng xã hội Weibo. Chúng tôi đã tổng hợp lại những bức ảnh mới, có ảnh hưởng lớn đến khán giả các ngôi sao đình đám nhận được nhiều sự quan tâm thu hút chú ý từ công chúng trong thời gian gần đây như Tiêu Chiến, Vương Nhất BácVương Nguyên, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Thái Từ Khôn, Lai Kuan Lin, Tống Uy Long, Sehun – Chanyeol,….và một số ngôi sao khác.

Tiêu Chiến. Tiêu Chiến.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 1Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 2

Lai Kuan Lin. Lai Kuan Lin.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 4

Vương Nguyên. Vương Nguyên.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 6Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 7

Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 9

Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 11Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 12

Ngô Lỗi. Ngô Lỗi.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 14

Trần Lập Nông. Trần Lập Nông.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 16

Hoành Cảnh Du. Hoành Cảnh Du.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 18

Sehun và Chanyeol. Sehun và Chanyeol.
Sehun và Chanyeol. Sehun và Chanyeol.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 21

Tống Uy Long. Tống Uy Long.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 23

Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 25

Dương Mịch. Dương Mịch.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 27

Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi.

Loạn tim trước bộ ảnh tạp chí của Tiêu Chiến, Vương Nguyên và Vương Nhất Bác ảnh 29