Theo các báo cáo mới nhất vào ngày 08/10, các diễn viên Lee Byung Hun, Han Ji Min, Shin Min Ah, Bae Sung WooNam Joo Hyuk đã được xác nhận sẽ cùng tham gia trong dự án phim truyền hình mới nhất của biên kịch No Hee Kyung mang tựa đề Here.

Lee Byung Hun Lee Byung Hun
Han Ji Min Han Ji Min

Được biết nội dung bộ phim sẽ kể câu chuyện về cuộc sống của những người làm việc trong các lĩnh vực tình nguyện và làm việc phi lợi nhuận cho một tổ chức phi chính phủ.

Bae Sung Woo Bae Sung Woo
Shin Min Ah Shin Min Ah

Biên kịch Noh Hee Kyung được đông đảo khán giả đến khi đứng sau thành công của các tác phẩm ăn khách như Padam Padam (2011), Gió mùa đông năm ấy (2014), Chỉ có thể là yêu (2014), Tình bạn tuổi xế chiều (2016), Live (2018)…

Nam Joo Hyuk Nam Joo Hyuk

Hiện tại, việc quay phim được lên kế hoạch sẽ bắt đầu vào năm tới và bộ phim dự kiến sẽ được phát sóng vào nửa cuối năm 2020.

Xem thêm: Phim ‘Kim Ji Young Born 1982’ phát hành poster cho câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt giữa ‘Yêu tinh’ Gong Yoo và Jung Yoo Mi

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 5Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 6Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 7Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 8

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 9Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 10

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 11Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 12Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 13

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 14

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 15Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 16Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 17Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 18Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 19Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 20Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 21Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 22Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 23Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 24Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 25Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 26Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 27Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 28Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 29Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 30Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 31Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 32Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 33

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 34Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 35Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 36Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 37

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 38

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 39Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 40

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 41Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 42Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 43Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 44Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 45Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 46Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 47Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 48Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 49Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 50Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 51

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 52Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 53Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 54Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 55Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 56Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 57Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 58Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 59Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 60Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 61Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 62Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 63Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 64Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 65Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 66Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 67Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 68Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 69

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 70Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 71Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 72Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 73Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 74Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 75Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 76Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 77Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 78

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 79Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 80

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 81Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 82Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 83

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 84Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 85Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 86Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 87Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 88Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 89Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 90

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 91Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 92Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 93Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 94Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 95Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 96Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 97Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 98Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 99Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 100Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 101Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 102Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 103Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 104Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 105Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 106Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 107Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 108Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 109Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 110Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 111Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 112Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 113Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 114Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 115Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 116Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 117Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 118Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 119Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 120Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 121Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 122Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 123Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 124Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 125Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 126Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 127Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 128Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 129Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 130Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 131Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 132Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 133Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 134Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 135Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 136Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 137Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 138

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 139Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 140Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong phim mới của biên kịch Gió mùa đông năm ấy ảnh 141