The Good Dinosaur - Chú khủng long tốt bụng hiện khởi chiếu tại Việt Nam với định dạng 2D và 3D.

Saostar.vn đánh giá: 4/5