Như thường lệ, mở đầu cho tháng Tám may mắn và tươi mới năm nay, nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Hoa ngữ đã phát hành những bức ảnh đẹp trong một số hoạt động, sự kiện thông qua mạng xã hội Weibo. Chúng tôi đã tổng hợp lại những bức ảnh mới, có ảnh hưởng lớn đến khán giả các ngôi sao đình đám gây “sốt” trong thời gian gần đây như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Vương NguyênDương Dương, Lý Hiện, Lâm Nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đặng Luân, Hồ Nhất Thiên…và rất nhiều nghệ sĩ khác.

Dương Dương. Dương Dương.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 1

Tiêu Chiến. Tiêu Chiến.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 3

Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 5

Lâm Nhất. Lâm Nhất.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 7

Lý Hiện. Lý Hiện.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 9

Vương Nguyên. Vương Nguyên.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 11

Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 13

Đặng Luân. Đặng Luân.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 15

Tần Lam. Tần Lam.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 17

Bạch Vũ. Bạch Vũ.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 19

Angela Baby. Angela Baby.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 21

Lý Băng Băng. Lý Băng Băng.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 23

Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 25

Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 27

Chu Nhất Long. Chu Nhất Long.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 29

Quan Hiểu Đồng. Quan Hiểu Đồng.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 31

Hồ Nhất Thiên. Hồ Nhất Thiên.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 33

Âu Dương Na Na. Âu Dương Na Na.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 35

Lâm Doãn và Tống Tổ Nhi. Lâm Doãn và Tống Tổ Nhi.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 37

Hoàng Húc Hi. Hoàng Húc Hi.

Sao Cbiz đón tháng 8 với bộ ảnh lung linh: Say đắm trước Dương Dương, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay Lý Hiện? ảnh 39