Kể từ sau đêm gặp Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) ở tập 35 Diên Hi công lược (延禧攻略), Phó Hằng (Hứa Khải) luôn buồn bã không quên, lúc nào cũng cầm Lạc Tử mà Anh Lạc tặng cho mình lên xem. Đầu tập 36, Hải Lan Sát thấy vậy cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, sắp tới ngày thành hôn hỏi rằng Phó Hằng có cảm thấy hối hận hay không, nhưng Phó Hằng vẫn trả lời rằng không hối hận.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhVề phía Hoàng thượng (Nhiếp Viễn) luôn canh cánh chuyện của Anh Lạc trong lòng, đã hỏi các thái giám rằng mình đối đãi với Anh Lạc như thế nào. Tiểu thái giám Đức Thắng thành thật nói rằng Hoàng thượng đối với Anh Lạc như vậy đã là quá tốt rồi. Phận là nô tài, chủ tử nói sao thì làm vậy, đâu có chuyện cung nữ lúc nào cũng dám cãi lời Hoàng thượng. Ngụy Anh Lạc đã phạm phải không biết bao nhiêu tội nhưng cuối cùng đầu vẫn không lìa khỏi cổ, đủ thấy Hoàng thượng khoan hồng độ lượng biết bao.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhHoàng thượng vốn định khởi giá đến Trường Xuân cung nhưng cuối cùng đã thay đổi chủ ý di giá đến Ngự Hoa viên. Ngự Hoa viên trong cơn mưa vô cùng ảm đạm, Hoàng thượng nhìn thấy hình bóng Anh Lạc vào những ngày trước khi trốn dưới ngọn núi giả. Vô tình Hoàng thượng bắt gặp Thuần phi cũng đang ở đó.

Sự xuất hiện của Thuần phi không phải là sự tình cờ mà hoàn toàn đã có sắp đặt từ trước. Thuần phi trước nay không hề tranh giành sủng hạnh nhưng từ khi ôm mối hận mang tên Phó Hằng trong lòng, cộng thêm những lời xúi giục phía sau của Nhàn phi nên Thuần phi quyết định sẽ tranh sủng đến cùng. Trước mặt Hoàng thượng, Thuần phi cố tình nói ra những tâm sự trong lòng mình cuối cùng đã nhận lại được sự sủng hạnh của Hoàng thượng.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhNgày hôm sau, Hoàng thượng cho triệu kiến Phó Hằng vào cung gặp mặt, đồng thời phong chức cho Phó Hằng. Hoàng thượng trước giờ giữ Phó Hằng bên cạnh là vì muốn Phó Hằng cố gắng rèn luyện, nhưng giờ thì đã đủ lông đủ cánh có thể bay được rồi nên sau khi thành hôn sẽ đến hộ bộ nhậm chức Tả bộ thị lang. Khi Hoàng thượng nhắc đến chuyện hôn sự thì Phó Hằng luôn tỏ ra nét mặt không vui, làm Hoàng thượng tức giận đuổi Phó Hằng ra ngoài.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhHoàng thượng nhìn thấy Anh Lạc đang làm việc cực khổ bên ngoài Dưỡng Tâm điện, chất vấn Anh Lạc lẽ nào không muốn trở về Trường Xuân cung. Anh Lạc cho rằng bản thân có tội nên không dám mơ mộng. Hoàng thượng đem chuyện Hoàng hậu (Tần Lam) đã tỉnh lại nói cho Anh Lạc biết.

Khi nghe được tin Hoàng hậu vì nằm lâu nên không thể đi lại được, tâm trạng gần đây không tốt lại không chịu gặp ai nên Anh Lạc đã khẩn xin Hoàng thượng cho mình được trở về Trường Xuân cung chăm sóc cho Hoàng hậu. Nghe được những lời này, trong lòng Hoàng thượng vô cùng vui mừng còn hiện ra cả nụ cười trên mặt. Ân chuẩn cho Anh Lạc trở về Trường Xuân cung nhưng vẫn phải chịu phạt về tội lúc nào cũng dám cãi tay đôi với mình.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhNgày hôm sau là ngày đại hôn của Phú Sát Phó Hằng, cưới vợ đáng lẽ là chuyện vui trong đời nhưng mặt Phó Hằng lúc nào cũng hầm hầm chẳng khác gì như đang đưa đám, đến cả đêm động phòng cũng không muốn vào.

Trái ngược với Phó Hằng, được gả cho Phó Hằng là chuyện mà Nhĩ Tình mong muốn nhất, cho dù trong lòng Phó Hằng có còn hình bóng của Anh Lạc đi chăng nữa Nhĩ Tình cũng chấp nhận. Phó Hằng vì để an ủi Nhĩ Tình nên đã nói từ cái giây phút cưới nàng về làm vợ ta đã quyết tâm quên muội ấy rồi. Làm một người phu quân nên có trách nhiệm cả đời với thê tử của mình, Phó Hằng muốn Nhĩ Tình cho mình ít thời gian để quên đi Anh Lạc và Nhĩ Tình cũng chấp nhận chờ đợi.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ Tình

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhVề phần Anh Lạc, Hoàng thượng đã phạt cô trong cơn gió truyết đầu tiên của Tử Cấm Thành, bắt đầu từ Càn Thanh cung phải đi ba bước quỳ một lạy nói một câu nô tài tội đáng muôn chết đến Đông, Tây Lục cung, và kéo dài trong mười hai canh giờ mới tha thứ cho những chuyện của quá khứ đồng thời được trở về Trường Xuân cung để chăm sóc cho Hoàng hậu. Phó Hằng trong thấy cũng không khỏi đau lòng.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhTrước khi phải chịu phạt, Hoàng thượng đã cho Anh Lạc hai sự lựa chọn, một là phải đi nói với Phó Hằng trước giờ bản thân chưa từng yêu thật lòng, tất cả chỉ đều vì ham vinh hoa phú quý, là bản thân đã gạt Phó Hằng. Lựa chọn thứ hai chính là nhận tội trong trận tuyết đầu tiên ở Tử Cấm Thành. Nhưng vì không muốn lừa gạt tình cảm của mình Anh Lạc đã quyết định chọn lựa con đường thứ hai. Anh Lạc cũng đã thề với chính mình rằng bắt đầu từ hôm nay giữa mình và Phó Hằng sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp lại nhau chỉ là người xa lạ mà thôi.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhPhó Hằng cùng Nhĩ Tình đến thỉnh an Hoàng hậu, Minh Ngọc đã hỏi thăm Nhĩ Tình sau khi gả cho Phó Hằng sống có tốt hay không. Nhĩ Tình nói rằng mặc thân phận thay đổi thì mọi chuyện xung quanh cũng tự nhiên thay đổi theo, nhưng bản thân sẽ không quên tình cảm tỷ muội giữa mình và Minh Ngọc, còn không quên dặn dò Minh Ngọc sau này phải chăm sóc tốt cho Hoàng hậu, đồng thời cũng nên tìm cho mình một đối tượng để nương tựa cả đời.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhAnh Lạc sau nhiều giờ liền quỳ dưới tuyết mà sức lực cũng dần cạn kiệt, Hoàng thượng thấy vậy vội vàng bế vào Dưỡng Tâm điện để nghỉ ngơi. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Anh Lạc, Hoàng thượng vốn định đưa tay lên vuốt ve đôi má ấy nhưng chợt nhớ đến lời của Hoàng hậu nói mình đã thích Anh Lạc nên đã vội vàng rút tay lại.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ Tình

Anh Lạc sau khi tỉnh lại được cung nữ trang điểm giúp bản thân. Sau khi trang điểm xong, Anh Lạc đột nhiên phát hiện mình được trang điểm giống như phi tần. Hoảng hốt vốn định rời khỏi đó nhưng lại phát hiện rằng cửa đã bị các cung nữ khóa lại. Cô tập trung hết sức lực vốn định đạp phá cánh cửa đó nhưng vô tình lại trúng vào Hoàng thượng.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ TìnhXem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ Tình

Kết thúc tập 36 ở đây, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Ngụy Anh Lạc trong Dưỡng Tâm điện? Thuần Phi đã bắt đầu hết đơn thuần, “tham chiến” vào những tranh đấu hậu cung. Cục diện chốn thâm cung sẽ như thế nào? Cuộc hôn nhân của Phó Hằng và Nhĩ Tình có đi đến kết quả tốt đẹp hay lại phải chịu cảnh “đồng sàng nhị mộng”?

Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi tập 37 của Diên Hi công lược bản vietsub (phụ đề tiếng Việt) vào tối ngày 14/08/2018 nhé.

Xem phim Diên Hi công lược tập 36: Thuần Phi tranh sủng, Phó Hằng mặt như đưa đám trong ngày cưới Nhĩ Tình