Trước khi chính thức xuất hiện tại Đêm hội độc thân 11 (T-Mall Double 11 Gala) năm 2019 đài Chiết Giang do T-mall tổ chức, studio của các nghệ sĩ nổi tiếng hoa ngữ như Dịch Dương Thiên Tỉ, Tần Lam, Trương Nghệ Hưng, La Vân Hi, Trương Gia Nghê, Hàn Canh, Cúc Tịnh Y, Hồ Ca…đã chia sẻ những bức ảnh mới của họ. Được biết, sự kiện tổ chức để kỷ niệm cho ngày độc thân của giới trẻ ở một số nước ở nhiều quốc gia.

Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 1Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 2Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 3

Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 5Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 6Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 7

Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 9Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 10Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 11

Hàn Canh. Hàn Canh.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 13Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 14Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 15

La Vân Hi. La Vân Hi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 17Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 18Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 19

Tần Lam. Tần Lam.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 21Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 22Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 23

Trương Gia Nghê và chồng Mãi Siêu. Trương Gia Nghê và chồng Mãi Siêu.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 25Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 26

Hồ Ca. Hồ Ca.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 28Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 29Dịch Dương Thiên Tỉ, Cúc Tịch Y La Vân Hi lên đồ, đổ bộ Đêm hội độc thân 2019 ảnh 30