Kể từ sau Avengers: Infinity War, fan của MCU đã đề cập đến sự kiện đã xóa sổ một nửa cuộc sống trên Trái đất là “The Snap“. Thế nhưng đây không phải là cách gọi duy nhất cho sự kiện này.

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ ‘The Snap’ và ‘The Blip’ sau Endgame  Spider-man: Far From Home ảnh 0

Người dân trên khắp thế giới có thể sẽ gọi nó bằng cách khác – đặc biệt là sau khi mọi người trở lại trong Avengers: Endgame. Và trong Spider-Man: Far From Home, cuối cùng chúng ta đã có cụm từ khác diễn tả sự kiện này là “The Blip“.

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ ‘The Snap’ và ‘The Blip’ sau Endgame  Spider-man: Far From Home ảnh 1

Kevin Feige đã giải thích vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi luôn gọi nó là Blip nhưng sau đó khán giả lại gọi nó là Snap. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thật buồn cười khi những học sinh cấp ba chỉ gọi sự kiện này là Blip. Chúng tôi đã thu hẹp sự nghiêm trọng lại, Snap là khi mọi người biến mất ở cuối Infinity War. Blip là khi mọi người trở về.”

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ ‘The Snap’ và ‘The Blip’ sau Endgame  Spider-man: Far From Home ảnh 2

Không phải ai cũng thực sự biết chuyện gì đã xảy ra ở Wakanda mặc dù Steve Rogers đã nhắc đến Thanos bằng tên trong Avengers: Endgame. Vì vậy, lý do không gọi sự kiện này giống nhau vì không phải ai cũng biết việc Thanos búng ngón tay.

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ ‘The Snap’ và ‘The Blip’ sau Endgame  Spider-man: Far From Home ảnh 3
Ít nhất hiện tại, chúng ta đã biết được hai trong số nhiều cách gọi sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong MCU. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều khám phá nữa trong tương lai.