Giải Hoa đỉnh tiền thân là “Điều tra độ hài lòng của hình tượng công chúng với danh nhận, diễn viên, nghệ sỹ Trung Quốc” do truyền thông Thiên Hạ Anh Tài tổ chức vào năm 2007. Dựa trên cơ sở điều tra đã thêm vào hình thức bình chọn giải thưởng, được gọi thành “Giải Hoa đỉnh”.

Giải thưởng là sự danh dự về phương diện hình tượng trong mắt công chúng, chủ yếu là cổ vũ tinh thần sáng tạo và công ích của những diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng toàn cầu. Từ đó biểu dương những nghệ nhân, diễn viên thế giới về sự cống hiến kiệt xuất đối với trách nhiệm xã hội.

Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 0

Mới đây, bảng đề cử tranh giải Hoa đỉnh năm 2019 cũng đã được công bố gồm một số cái tên như sau:

Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 1Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 2Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 3Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 4Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 5Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 6

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình: Trần Bảo Quốc, Hoàng Lỗi, Hà Băng, Nghê Đại Hồng, Lôi Giai Âm

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình: Diêu Thần, Tần Hải Lộ, Huệ Anh Hồng, Giả Tịnh Văn, Tưởng Văn Lệ

Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 7

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyền hình: Quách Kinh Phi, Nhậm Đạt Hoa, Phùng Lôi, Cao Vỹ Quang, Vương Kính Tùng

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyền hình: Đào Hồng, Đinh Gia Lệ, Điền Hải Dung, Trần Dư, Châu Hải My

Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 8

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình đề tài cổ trang: Trương Chấn, Phùng Thiệu Phong, Đào Trạch Như, Trần Tinh Húc, Trần Phi Vũ

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình đề tài cổ trang: Nghê Ni, Nhiệt Y Trát, Triệu Lệ Dĩnh, Tống Tổ Nhi, Bành Tiểu Nhiễm

Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 9

- Diễn viên mới xuất sắc nhất phim truyền hình : Tiêu Chiến, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ , Vương Nhất Bác, Tằng Thuấn Hy

Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 10

Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 11

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình đề tài cận hiện đại: Nghê Đại Hồng, Hà Băng, Trương Đạt, Cao Vỹ Quang, Trịnh Khải

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình đề tài cận hiện đại: Tần Hải Lộ, Tân Chỉ Lôi, Vương Âu, Mâu Đình Như, Hề Vọng

Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 12

- Nam diễn diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình đề tài đương đại: Mã Nguyên, Hạ Vũ, Lâm Nhất, Viên Vỹ Hào, Hoàng Cảnh Du

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình đề tài đương đại: Dương Tử, Mã Tư Thuần, Lưu Đào, Diêm Ni, Hình Phi

Đề cử Hoa đỉnh 2019: Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện cạnh tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ảnh 13