Vừa qua, danh sách đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan được Daradaily công bố. Hãy xem danh sách dưới đây:

1. Pooklook Fonthip (Mae Ai Sae Eun)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 0

2. Thisa Varitthisa (Sampathan Huajai)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 1

3.   Bella Ranee Campen (Buppe Sannivas)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 2

4. Kimmy Kimberley Anne Tiamsiri (Kom Faek)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 3

5. Bee Namthip (Mia 2018)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 4

6. Mam Kathaleeya (In Family We Trust)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 5

7. Kaew Jarinya (Ruk Chan Sawan Jad Hai)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 6

8. Cheer Tikhamporn (Sao Noi Roi Mor)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 7

9. Esther Supreeleela (My Girl 18 Mongkut Sud Tee Ruk)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 8

10. Pock Piyathida (Rai Sanaeha)

10 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình Thái Lan cho giải thưởng Daradaily 8 ảnh 9

Bạn nghĩ ai sẽ được xướng tên trong giải thưởng danh giá này!