Tắt bỏ chế độ Background App Refresh.

Dùng iPhone nhưng không biết điều này, đừng hỏi tại sao điện thoại mau hết pin ảnh 0Nếu tiết kiệm pin và dung lượng dữ liệu di động là ưu tiên hàng đầu của bạn, bạn có thể tắt bỏ chế độ Background App Refresh.

Đây là tính năng cho phép các ứng dụng kiểm tra, cập nhật và làm mới nội dung ngay cả khi đang ở chế độ chạy nền. Bằng cách này, lần tới khi bạn vào lại ứng dụng, chúng luôn có thể hiển thị thông tin mới nhất.

Để tắt bỏ chế độ Background App Refresh, bạn có thể vào Settings > General > Background App Refresh. Ở đây, chọn “Background App Refresh” và chọn Off.

Giới hạn tính năng Background App Refresh chỉ cho kết nối Wi-Fi.

Dùng iPhone nhưng không biết điều này, đừng hỏi tại sao điện thoại mau hết pin ảnh 1Nếu bẫn muốn ứng dụng cập nhật khi chạy nền nhưng không muốn ảnh hưởng đến dữ liệu di động, bạn có thể thiết lập để iPhone chỉ làm điều này khi được kết nối với mạng Wi-Fi. Điều này cũng có thể giúp tiết kiệm dung lượng pin bởi những ứng dụng này sẽ làm mới với tần suất thấp hơn.

Để làm điều này, bạn có thể thực hiện những bước tương tự như trên, và chọn “Wi-Fi” ở mục “Background App Refresh” thay vì “Wi-Fi & Cellular Data.”

Tuỳ chọn tắt hoặc mở Background App Refresh cho từng ứng dụng.

Dùng iPhone nhưng không biết điều này, đừng hỏi tại sao điện thoại mau hết pin ảnh 2Có thể bạn cũng sẽ muốn một số ứng dụng nhất định được làm mới nội dung khi chạy nền. Điều này sẽ cực kì hữu ích nếu như bạn cài rất nhiều ứng dụng trên iPhone nhưng không phải khi nào cũng cần dùng tới chúng hoặc muốn chúng được cập nhật thường xuyên nội dung.

Hãy xem ứng dụng nào ngốn nhiều pin nhất khi chạy nền.

Dùng iPhone nhưng không biết điều này, đừng hỏi tại sao điện thoại mau hết pin ảnh 3Nếu bạn kích hoạt chế độ Background App Refresh cho một số ứng dụng, biết được ứng dụng nào ngốn nhiều pin nhất khi chạy nền có thể giúp bạn tiết kiệm dung lượng pin hơn.

Để làm điều này, hãy vào Settings > Battery, cuộn xuống và chọn “Baterry usgae by app”. Mục này sẽ hiển thị những ứng dụng nào ngốn pin khi chạy nền.