Samsung mới đây đừng đầu danh sách hồ sơ sáng chế Mỹ được tổng hợp bởi công ty dữ liệu báo chí Sqoop. Đây là một chỉ số cho thấy Samsung đang thống trị trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Sqoop theo đó thực hiện đo đếm các công ty dựa trên ba chỉ số: số lượng hồ sơ sáng chế tiện ích đăng kí, số lượng hồ sơ sáng chế tiện ích được trao và số lượng hồ sơ sáng chế thiết kế được trao, theo hồ sơ của Văn phòng Thương hiệu và Sáng chế Mỹ.

Dj Koh, Chủ tịch mảng truyền thông di động của Samsung. (Ảnh: Getty) Dj Koh, Chủ tịch mảng truyền thông di động của Samsung. (Ảnh: Getty)

Ông lớn công nghệ Hàn Quốc Samsung năm nay đứng đầu trong cả ba tiêu chí, cùng công ty Mỹ IBM xếp ở vị trú số hai bảng xếp hạng số lượng hồ sơ sáng chế tiện ích được trao và số lượng hồ sơ sáng chế tiện ích đệ trình. Nghiên cứu này tính đến cả các công ty con nằm trong công ty mẹ song coi chúng như một pháp nhân độc lập.

Cụ thể, trong năm 2019, Samsung được trao tổng cộng 9.413 sáng chế tiện ích, thực hiện đệ trình 8.668 hồ sơ sáng chế tiện ích và nhận được 605 sáng chế thiết kế, trong khi đó IBM được trao 9.190 sáng chế tiện ích và thực hiện 8.929 hồ sơ đăng kí sáng chế tiện ích.

Cùng thời điểm, không một công ty nào trong nhóm bốn công ty công nghệ lớn của Mỹ là Apple, Google, Facebook và Amazon có được thứ hạng cao.

Trong danh sách số lượng sáng chế thiết kế được trao, chỉ Apple vào được top 10 cùng vị trí số 4. Ở danh sách số lượng sáng chế tiện ích được trao, chỉ Google/ Alphabet có mặt trong top 10 cùng vị trí số 9. Không có công ty nào trong số bốn công ty nói trên lọt vào top 10 thực hiện đăng kí hồ sơ sáng chế tiện ích nhiều nhất.