Anh đã mua hai cánh tay giả trên Amazon, gắn kẹp điện thoại vào và nối vào gây tự sướng. Anh cũng may một chiếc áo với cánh tay siêu dài để giấu cây gậy tự sướng đi. Kết quả khá ấn tượng khi anh chàng này có thể selfie góc rộng và tạo được ấn tượng mạnh nơi công cộng.

Phát minh kéo dài tay cho những ai thích tự sướng

Và đây là kết quả…

 Nhìn rất bình thường​… Nhìn rất bình thường​…
 …nhưng khi sử dụng thì rất ấn tượng. …nhưng khi sử dụng thì rất ấn tượng.

Phát minh kéo dài tay cho những ai thích tự sướng

Phát minh kéo dài tay cho những ai thích tự sướng

Phát minh kéo dài tay cho những ai thích tự sướng

Phát minh kéo dài tay cho những ai thích tự sướng