Ngày nào cũng nhìn thấy những biểu tượng này nhưng tóm lại chúng có ý nghĩa gì?

Lê Nam KhánhĐăng lúc

Đằng sau mỗi biểu tượng tưởng như rất quen mặt là một câu chuyện vô cùng thú vị.

Từ thuở sơ khai, con người đã có thói quen tạo ra những biểu tượng với mục đích để truyền đạt thông tin. Dưới đây là một số biểu tượng có thể bạn vẫn nhìn thấy hàng ngày nhưng chưa bao giờ tìm hiểu về ý nghĩa của chúng. Có thể nói sự phổ biến của những biểu tượng này đã khiến chúng trở thành những thứ “ngôn ngữ toàn cầu” mà ai nhìn vào cũng có thể hiểu được.

BÀI VIẾT

Lê Nam Khánh