Bitcoin đã xuất hiện từ năm 2009 và mặc dù nó không còn là một thuật ngữ chỉ dân sành công nghệ mới có thể hiểu được, nó cũng chưa đạt đến mức phổ biến ai cũng biết tới và nắm được cơ bản cách đồng tiền điện tử này vận hành.

Giải thích Bitcoin đơn giản đến mức ông bà bạn cũng có thể hiểu được