Khi iPhone Photography Awards được ra mắt nào năm 2007, những chiếc điện thoại có khả năng chụp hình còn ở một giai đoạn sơ khai. Đó là khoảng thời gian mà việc những nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng iPhone để chụp hình vẫn là chuyện xưa nay hiếm.

Rất nhiều điều đã thay đổi từ thời điểm đó và như những tấm hình đạt giải trong iPhone Photography Awards năm nay cho thấy, chất lượng hình ảnh chụp lại được đã thay đổi rất nhiều.

Kenan Aktulun, người tạo ra giải thưởng này, đồng tình: “Những bài dự thi năm nay đều đến từ những góc cạnh rất cá nhân, với các thử nghiệm mang tính kĩ thuật ít đi và tập trung nhiều hơn vào các khoảnh khắc, cảm xúc và câu chuyện,” ông chia sẻ.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp nhất trong giải thưởng iPhone Photography Awards lần thứ 12:

Nhiếp ảnh gia Neri Ricá được giải nhất trong hạng mục Trẻ em. Nhiếp ảnh gia Neri Ricá được giải nhất trong hạng mục Trẻ em.
Gabriella Cigliano, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư từ Ý, thắng giải thưởng lớn cho Nhiếp ảnh gia của năm. Gabriella Cigliano, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư từ Ý, thắng giải thưởng lớn cho Nhiếp ảnh gia của năm.
Diogo Lage từ Bồ Đào Nha được giải nhất trong hạng mục Nhiếp ảnh gia của năm. Diogo Lage từ Bồ Đào Nha được giải nhất trong hạng mục Nhiếp ảnh gia của năm.
Y uliya Ibraeva từ Ý được giải nhì trong hạng mục Nhiếp ảnh gia của năm. Y uliya Ibraeva từ Ý được giải nhì trong hạng mục Nhiếp ảnh gia của năm.
Peng Hao từ Trung Quốc đạt giải ba trong hạng mục Nhiếp ảnh gia của năm. Peng Hao từ Trung Quốc đạt giải ba trong hạng mục Nhiếp ảnh gia của năm.
Giải nhất hạng mục động vật: Diogo Lage. Giải nhất hạng mục động vật: Diogo Lage.
Giải nhất hạng mục kiến trúc: Kuanglong Zhang. Giải nhất hạng mục kiến trúc: Kuanglong Zhang.
Giải nhất, hạng mục thực vật: Dan Liu. Giải nhất, hạng mục thực vật: Dan Liu.
Giải nhất, hạng mục  cảnh vật: Hsueh Isan. Giải nhất, hạng mục  cảnh vật: Hsueh Isan.
Giải nhất, hạng mục tự nhiên: Huei Jiuan Wang. Giải nhất, hạng mục tự nhiên: Huei Jiuan Wang.
Giải nhất, hạng mục thời sự và sự kiện: Lianyu Lu. Giải nhất, hạng mục thời sự và sự kiện: Lianyu Lu.
Giải nhất, hạng mục khác: Sari Sutton. Giải nhất, hạng mục khác: Sari Sutton.
Giải nhất, hạng mục panorama: Vicent Chen. Giải nhất, hạng mục panorama: Vicent Chen.
Giải nhất, hạng mục con người: Wei Xiong. Giải nhất, hạng mục con người: Wei Xiong.
Giải nhất, hạng mục chân dung: Mona Jumaan. Giải nhất, hạng mục chân dung: Mona Jumaan.
Giải nhất, hạng mục tĩnh vật: Clarita Phiri Beierdoerffer. Giải nhất, hạng mục tĩnh vật: Clarita Phiri Beierdoerffer.
Giải nhất, hạng mục bình minh: Sreekumar Krishan. Giải nhất, hạng mục bình minh: Sreekumar Krishan.
Giải nhất, hạng mục du lịch: Liu Bo. Giải nhất, hạng mục du lịch: Liu Bo.
Giải nhất, hạng mục cây cối: Christian Helwig. Giải nhất, hạng mục cây cối: Christian Helwig.