Tin hay không tùy bạn nhưng mạng xã hội có thể là một nguồn thu nhập không nhỏ đối với những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng. Những con số dưới đây sẽ phần nào khẳng định điều này.

Đăng một bài nhận 1 triệu USD, đây là 5 ngôi sao kiếm tiền khủng nhất nhờ mạng xã hộiĐăng một bài nhận 1 triệu USD, đây là 5 ngôi sao kiếm tiền khủng nhất nhờ mạng xã hộiĐăng một bài nhận 1 triệu USD, đây là 5 ngôi sao kiếm tiền khủng nhất nhờ mạng xã hộiĐăng một bài nhận 1 triệu USD, đây là 5 ngôi sao kiếm tiền khủng nhất nhờ mạng xã hộiĐăng một bài nhận 1 triệu USD, đây là 5 ngôi sao kiếm tiền khủng nhất nhờ mạng xã hội