Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết vào năm 2015, Từ điển Oxford đã chính thức thêm từ “Blockchain” (tạm dịch: chuỗi khối) vào từ điển trực tuyến của mình. Thực tế, công nghệ chuỗi khối đã được nhiều người nhắc đến từ năm 2013 nhưng đến nay nó vẫn là một “bí ẩn” với không ít người.

Khi nhắc đến blockchain, không ít người sẽ hình dung ngay đến những đồng tiền mã hóa như Bitcoin. Thế nhưng blockchain có những ứng dụng tiềm năng mạnh mẽ hơn thế. Bên cạnh việc giúp các giao dịch tài chính rẻ hơn và minh bạch hơn, blockchain còn có thể làm thay đổi nhiều mặc trong một nền kinh tế phát triển. Điều này có thể được thể hiện thông qua minh họa rất đơn giản và cơ bản dưới đây về chuỗi khối của PwC.

Công nghệ khủng khiếp đứng đằng sau Bitcoin với sức mạnh sẽ khiến bạn bất ngờ ảnh 0