Tuy nhiên, các phím tắt trên Facebook lại khác nhau giữa các trình duyệt và các hệ điều hành, ví dụ như với Chrome là tổ hợp phím Alt + # với và với Firefox là Shift + Alt + # (trong đó # là các chữ số). Đối trình duyệt Safari và Chrome dành cho nền tảng macOS, các phím tắt Facebook đều bắt đầu bằng tổ hợp phím Ctrl + Opt + #, còn Firefox là Ctrl + #.

Những phím tắt mà bạn nên thuộc nằm lòng khi dùng Facebook

Đối với hệ điều hành Windows, khi sử dụng trình duyệt:

- Internet Explorer: Alt + #, sau đó Enter.

- Mozilla Firefox: Shift + Alt + #.

- Google Chrome cho PC: Alt + #.

Những phím tắt mà bạn nên thuộc nằm lòng khi dùng Facebook

Đối với hệ điều hành macOS, khi sử dụng trình duyệt:

- Safari: Ctrl + Opt + #.

- Mozilla Firefox: Ctrl + Opt + #.

- Chrome: Ctrl + Opt + #.

# ở đây sẽ được thay thế bằng loạt số sau. Mỗi số sẽ có một chức năng khác nhau:

1: Cập nhật lại News Feed, về lại trang chủ.

2: Truy cập dòng thời gian của bạn.

3: Xem các lời mời kết bạn.

4: Hộp thư đến.

5: Xem thông báo.

6: Truy cập Cài đặt.

7: Xem nhật ký hoạt động.

8: Truy cập vào giới thiệu.

9: Các thông tin về bảo mật.

0: Hỗ trợ từ Facebook.

Ví dụ: Trên Google Chrome dành cho Windows, tổ hợp Alt + 0 là mở trang hỗ trợ, Alt + 1 là về lại trang chủ, Alt + 2 Mở trang Timeline/Profile, Alt + 3 Mở trang Friends (Bạn bè),…

Những phím tắt mà bạn nên thuộc nằm lòng khi dùng Facebook

Những phím tắt cơ bản mà Facebook hỗ trợ trên mọi trình duyệt:

- P để bắt đầu viết một status mới.

- J để di chuyển xuống bài viết phía dưới.

- K để di chuyển lên.

- L để like bài đăng.

- S để chia sẻ bài đăng vừa like.

- C để comment bài đăng.

- O để mở bài đăng.

- Q để tìm số liên lạc trong Messenger.

- / mở chức năng tìm kiếm.

- Alt + M để bắt đầu một tin nhắn Messenger mới.