Tin nhắn rác thường được gửi đến thông qua công cụ hỗ trợ spam và không thể ngăn chặn, nhưng người dùng Facebook có thể cài đăt để lọc từ những người không có quan hệ bạn bè.

 Bước 1: Từ giao diện chính của trang Facebook, vào Cài đặt​. Bước 1: Từ giao diện chính của trang Facebook, vào Cài đặt​.
 Bước 2: Tại giao diện Cài đặt, chọn thẻ Quyền Riêng tư, ở mục Ai có thể liên hệ với tôi. Tiếp đó, người dùng ấn vào: “Tôi muốn lọc tin nhắn của ai vào Hộp thư đến của mình?”. Bước 2: Tại giao diện Cài đặt, chọn thẻ Quyền Riêng tư, ở mục Ai có thể liên hệ với tôi. Tiếp đó, người dùng ấn vào: “Tôi muốn lọc tin nhắn của ai vào Hộp thư đến của mình?”.
 Bước 3: Tại giao diện này, chuyển từ ​Lọc cơ bản sang Lọc nghiêm ngặt. Bước 3: Tại giao diện này, chuyển từ ​Lọc cơ bản sang Lọc nghiêm ngặt.

Như vậy bạn đã cài đặt xong, các tin nhắn rác từ người lại sẽ được chuyển sang hộp thư Khác, tách biệt với tin nhắn của bạn bè.