Cách đây 20 năm, khi công nghệ số chưa thật sự phát triển, những công cụ làm việc cá nhân vẫn còn rất đỗi bình dị. Con người rất ít phụ thuộc vào máy móc, từ việc ghi chép tới từ điển ngoại ngữ, tất cả đều từ sách báo bằng giấy.

Sự thay đổi bàn làm việc trong hơn 20 năm qua Sự thay đổi bàn làm việc trong hơn 20 năm qua

Công nghệ ngày một phát triển để phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí của mỗi người, vì thế góc làm việc cũng ngày một biến đổi. Thật khó để hình dung bàn làm việc của chúng ta đã thay đổi như thế nào trong 20 năm qua.